Maandag 23 september 2019vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissies  toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

U kunt dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

De raadscommissie is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Openbare Themabijeenkomst

Dinsdag 24 september vanaf 19.30 uur vindt een openbare Themabijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Omgevingsvisie

De Themabijeenkomst is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website staan de achterliggende stukken.