De ideeën die leven in Ooststellingwerf zijn nog lang niet op. Dat blijkt wel weer uit de 42 projecten die  zijn ingediend bij Het Fonds.  Het totaalbedrag van deze aanvragen is groter dan het beschikbare subsidiebedrag, 26 van deze 42 projecten ontvangen subsidie vanuit Het Fonds.

Diversiteit

Van een energiefestival  tot  een Vlindertuin en Voedselbos, van bewegen op muziek voor mensen met reuma tot bankjes voor senioren bij de minigolfbanen. De diversiteit van de ingediende projecten was wederom groot. Wethouder Esther Verhagen is zeer tevreden met de ingediende projecten: “Prachtig om te zien dat mensen zo veel verschillende ideeën hebben om wat voor elkaar te betekenen, en er ook actie op ondernemen om dat idee uit te kunnen voeren. Deze initiatieven zijn stuk voor stuk een verrijking voor de Ooststellingwerfse samenleving”. 

Kleine en grote projecten

Onder de 42 ingediende projecten waren 27 kleine projecten (tot en met €10.000 subsidie) en 13 grote projecten (vanaf €10.000 tot en met €25.000). De onafhankelijke adviescommissie heeft alle projecten punten toegekend op vooraf vastgestelde criteria. De grote projecten werden apart van de kleine projecten gerankt. Op basis van de ranking van de projecten is de subsidie verdeeld. Op basis hiervan ontvangen de volgende projecten subsidie:

Kleine projecten:

 • Naar een uitdagend en groen speelveld             - Stichting De Tjongerwerven (€ 10.000)
 • Vlindertuin en Voedselbos Buttingaschool – SVZ Beheer en ond (€ 4.500)
 • Duurzaam en educatieve speelvloer – Oudervereniging OBS De Boekhorst (€ 5.000)
 • Nationale ambitie en verankering in de regio – Stichting Nobilis (€ 9.999)
 • De Buurtcamping Haulerwijk 2020 – Stichting Fraaie Boel (€ 5.000)
 • Ooststellingwerf Energiefestival  (OEF) – Engergiecoöperatie De Eendracht (€ 10.000)
 • Restyling Plantsoen De Oude Wijk – Plaatselijk Belang Waskemeer (€ 3.500)
 • Zomerfair Nijeberkoop                - Plaatselijk Belang Nijeberkoop (€ 4.005)
 • Trefpunt: Beeldscherm               - Stichting Kunstwerf(€ 8.800)
 • Speelterrein voor kinderen – Dopshuis Waskemeer (€ 10.000)
 • Goed om te weten – Reuma-patiëntenvereniging Ooststellingwerf en omstreken (€ 2.000)
 • Historische fiets en wandeltocht Donkerbroek – Dorpsbelang Donkerbroek (€ 8.500)
 • Aanschaf Koersbalset – Stichting Dorpshuis “Oan ‘e feart” (€ 825)
 • Bewegen op Muziek - Reuma-patiëntenvereniging Ooststellingwerf en omstreken (€ 5.500)
 • LED- verlichting - Stichting Evenementen terrein Haulerwijk (€ 2.371)

Grote projecten:

 • De Herberg – Stichting De Herberg (€ 25.000)
 • Het Stellingenpad – Stichting De Vrijstaat( € 13.000)
 • Transitie naar multifunctioneel sportpark- TCO Oosterwolde (€ 25.000)
 • Verduurzaming Sportpark "De Steegde" – Stichting Onroerende Zaken “De Steegde”(€ 20.000)
 • Duurzaam sporten in Makkinga               - Sportclub Makkinga (€ 20.000)
 • Gezond ouder worden                - Dorpsbelang langedijke (€ 20.000)
 • Afscheidshuis Oosterwolde – De laatste eer, Langedijke (€ 12.500)
 • Turfdagen Appelscha 2020 – Stichting Turfdagen Appelscha(€ 15.000)
 • Bankjes voor senioren – Midgetgolfclub Appelscha (€ 6.500)
 • Nutsvoorzieningen Dorpspark Haulerwijk – Plaatselijk belang Haulerwijk (€ 19.545)
 • Meer gebruik bestaande sporthal - Stichting MFA Oldeberkoop (€ 4.285)