Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

een landbouwsluis aan te leggen op de Oude Willem tussen Appelscha en Diever door het plaatsen van het bord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en onderbord ob55 (met uitzondering van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Ter inzage besluit

Het verkeersbesluit ligt vanaf 19 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. Het besluit treedt zes weken na bekendmaking in de Staatcourant van 19 april 2019 in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

 • Gemeente Ooststellingwerf
  t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften
  postbus 38
  8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

 • de dagtekening en uw naam en adres
 • een omschrijving van het besluit
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening