Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

een landbouwsluis aan te leggen op de Oude Willem tussen Appelscha en Diever door het plaatsen van het bord C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en onderbord ob55 (met uitzondering van motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;