Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 15 januari 2020 de aanvullende voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op een woonerf ter inzage ligt.

De gewijzigde voorwaarden zijn een aanvulling op de bestaande welstandsnota en heeft alleen betrekking op het plaatsen van zonnepanelen op het woonerf om derhalve te kunnen voorzien in een eigen energiebehoefte.

Ter inzage

U kunt de aanvullende voorwaarden vanaf 15 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de aanvullende voorwaarden van de Welstandsnota kenbaar maken bij de Gemeenteraad van Ooststellingwerf, t.a.v. R. Westerveld stedenbouwkundig adviseur, postbus 38, 8430 AA te Oosterwolde.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving via 14 0516 (geen netnummer). Na afloop van de inspraaktermijn worden alle zienswijzen in een nota van beantwoording verwerkt. De gemeenteraad stelt de nota van beantwoording samen met de definitieve Welstandsnota vast.