Pagina opties

Groter
A A

Europees Parlement verkiezing 23 mei 2019

Europees Parlement verkiezing 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Een keer in de vijf jaar kiezen we de leden van het Europees Parlement. Hier lees je alle informatie over de verkiezingen.

Ben je Nederlander en wil je stemmen in het buitenland?

Ben je op 23 mei 2019 in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En sta je nog wel bij ons ingeschreven en wil je je stem laten horen? Stem dan via een volmacht of per brief. We noemen dit ook wel een briefstembewijs.

Wil je stemmen vanaf je tijdelijke buitenlandse adres? Registreer je dan bij de gemeente Den Haag. Regel je stembewijs voor 25 april 2019!

Heb je de nationaliteit van een ander Europees land en wil je stemmen?

Woon je in Nederland en heb je de nationaliteit van een ander Europees land? Dan mag je in Nederland stemmen voor het Europees Parlement als je:

  • op 9 april 2019 in Nederland woont en bent ingeschreven;
  • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent.

Andere nationaliteit en stemmen in jouw Europese land van herkomst?

Meld je op tijd bij de autoriteiten van jouw Europese land van herkomst. Daar geef je aan dat je graag wilt stemmen.

Britse nationaliteit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt uitgesteld tot in elk geval 31 oktober 2019. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op de dag van de kandidaatstelling voor de Europees Parlementsverkiezing in Nederland nog lid zal zijn van de EU.

Heb je de Britse nationaliteit en heb je je laten registreren als kiezer in Nederland, dan ontvang je dus een stempas voor deze verkiezing.

Vertrekt het Verenigd Koninkrijk toch nog in de periode tussen 9 april (kandidaatstelling) en de verkiezingsdatum op 23 mei uit de E.U en je hebt je geregistreerd als kiezer in Nederland? Dan mag je als Brits burger stemmen op 23 mei.

Ik heb geen (geldig) identiteitsbewijs, hoe kan ik stemmen?

Op de verkiezingsdag mag je ook een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de verkiezingen maximaal vijf jaar verlopen is. In het geval van de Europese verkiezingen op 23 mei betekent dit dat je identiteitsbewijs geldig mag zijn tot 22 mei 2014 of een latere datum.

Stem je voor iemand anders met een onderhandse volmacht? Neem een geldig identiteitsbewijs mee van diegene voor wie je een stem uitbrengt. Een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mag ook. Zonder een identiteitsbewijs of een kopie daarvan, mag je de stem onder volmacht niet uitbrengen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas en de kandidatenlijst?

Sandd bezorgt de stempassen op dinsdag 30 april 2019.

De kandidatenlijsten worden huis-aan-huis bezorgd in het begin van mei. Op dit biljet staat ook het overzicht van de deelnemende partijen en kandidaten.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 23 mei in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie, maar staat u wel ingeschreven in de gemeente Ooststellingwerf? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Met een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Zie informatie 'stemmen bij volmacht'.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Zonder stempas kun je niet stemmen. Ben je je stempas kwijt of heb je hem niet ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan bij de gemeente.
Je kunt alleen zelf een nieuwe stempas aanvragen. Neem hiervoor je identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis. Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 – 12:00 uur.

Schriftelijk aanvragen

Je kunt ook schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. Je aanvraag moet dan uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij ons binnen zijn.

  • Download het formulier
  • Voeg een kopie van je identiteitsbewijs toe
  • Mail het naar gemeente@ooststellingwerf.nl of stuur hem op via de post

Postadres:

Gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA  OOSTERWOLDE

Downloadformulier:

Een onderhandse volmacht

  • Vul op de achterzijde van de stempas de naam in van de persoon die voor jou gaat stemmen.
  • Hij of zij moet in de gemeente Ooststellingwerf wonen.
  • Hij of zij moet ook voor de verkiezing gaan stemmen.
  • Hij of zij moet gelijktijdig zijn eigen én jouw stem uitbrengen.
  • Hij of zij moet jouw geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een kopie zijn.

Stemmen voor iemand anders

Je mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen. Je moet gelijktijdig je eigen én de andere stem uitbrengen. Neem het geldig, of maximaal 5 jaar verlopen, identiteitsbewijs van de ander mee. Dit mag ook een kopie zijn.

Een schriftelijke volmacht

Je kan ook iemand machtigen die niet in Ooststellingwerf woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. De persoon die voor jou gaat stemmen ontvangt het volmachtbewijs en hoeft niet jouw identiteitsbewijs, of een kopie daarvan, mee te nemen naar het stembureau. Als je een volmacht hebt gegeven, dan mag je niet meer stemmen met je eigen stempas.

Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas voor het Europees Parlement kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12:00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u hier downloaden en afhalen of aanvragen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Of regel het direct online. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk zaterdag 18 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Regel uw kiezerspas direct online

Verkiezingslocaties

Op de website Waar is mijn stemlokaal kunt u zien waar u kunt stemmen in de gemeente Ooststellingwerf.