Pagina opties

Groter
A A
RSS

Aankondiging vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslan (20-06-2018)

op                    6 juli 2018

aanvang          ca. 14.00 uur

locatie             Kantoor Caparis NV, Orionweg 2, Leeuwarden

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

Op de agenda staat:

  • Benoeming DB-leden
  • Vaststellen begroting 2019
  • Vaststellen jaarrekening 2017

De stukken liggen vanaf 2 juli 2018 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit.