Pagina opties

Groter
A A
RSS

Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf (02-04-2019)

Op 5 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf vastgesteld met het bijbehorende Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gericht op het zaakgericht werken met iDocumenten.

Wat is vervanging?

Vervanging is het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties. In dit geval zijn het scans die aan een bepaalde kwaliteit moeten voldoen. De scans nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden.

Hoe gebeurt de vervanging?

De vervanging gebeurt op de wijze zoals omschreven in het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, versie 1.0.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit Besluit op www.officielebekendmakingen.nl. Tegen dit Besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaar maken.