Pagina opties

Groter
A A
RSS

Droogte in Friesland: maatregelen en tips (27-07-2018)

Het is droog en warm. En dat blijft waarschijnlijk ook nog even zo. Welke maatregelen worden genomen en wat kunt u zelf doen?

Kijk voor de meest actuele informatie op www.vrfryslan.nl/droogte.

Ga zorgvuldig om met drinkwater

Door de warmte verbruiken we veel meer drinkwater dan normaal. Er is nu nog steeds voldoende drinkwater, al kan de waterdruk in sommige gebieden in Fryslân wel lager zijn, vooral in de avond. Om er voor te zorgen dat er voldoende drinkwater blijft roept Vitens iedereen op om zuinig met water te zijn en het waterverbruik te spreiden. Probeer onnodig watergebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien of korter en/of minder vaak te douchen. Blijf wel genoeg drinken. Meer informatie: Vitens

Beregeningsverbod

Vanaf donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân vanwege de aanhoudende droogte hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen. Meer informatie is te vinden bij Wetterskip Fryslân.

Meld dode dieren in het water

Zie je dode dieren in het water? Meld dat meteen bij de Milieu Alarmlijn van de provincie, tel. (058) 212 24 22. Ga het water niet in! Dode dieren in het water kan duiden op botulisme.

Stook geen vuur in de buitenlucht

Brandweer Fryslân adviseert iedereen om geen vuur te stoken in de buitenlucht. Door de aanhoudende droogte kan één vonkje al genoeg zijn voor het ontstaan van brand. De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn! Help daarom mee om natuurbrand te voorkomen. Lees er meer over bij Brandweer Fryslân.
 

Ga niet kijken bij een natuurbrand

De brandweer komt vaak met groot materieel ter plaatse. Dat betekent dat alle ruimte nodig is. Wil je helpen? Dat kan het beste door weg te blijven van een brand en de weg vrij te houden voor de hulpdiensten. Zorg dat er geen voertuigen op de aanrijdroute naar de brand staan.

Zwem alleen in veilig water

Met het warme weer is het heerlijk om een frisse duik te nemen. De kwaliteit van het buitenwater neemt echter door de aanhoudende warmte en droogte af. Je kunt daarom het beste zwemmen in officiële zwemplassen. Je vindt ze op www.zwemwater.nl.

Drink voldoende en houd jezelf koel

Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken, maar ook sporters, kinderen en deelnemers aan evenementen kunnen last krijgen van de hitte. Een volwassene heeft gemiddeld 1,5 tot 2 liter per dag aan drinken nodig. Op warme dagen verlies je meer vocht dan anders. Het is dus belangrijk om genoeg te blijven drinken. Andere tips om de hitte de baas te blijven: houd jezelf en je woning koel en zorg voor elkaar. Tips en meer informatie zijn te vinden bij GGD Fryslân.

Overleg
Omdat de droogte naar verwachting nog wel even aan blijft houden, wordt door alle betrokken organisaties regelmatig met elkaar overlegd over de stand van zaken en de maatregelen die nodig zijn. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het buitenwater en de dijken, de hoeveelheid drinkwater, het natuurbrandrisico en mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Over deze en andere onderwerpen kunt u meer lezen op www.vrfryslan.nl/droogte.