Pagina opties

Groter
A A

Extra raadscommissie Ruimte 15 februari (14-02-2018)

Donderdag 15 februari  2018 vanaf 19.00 is een extra raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda
  • Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf
Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Dat staat in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt vijf minuten spreektijd.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via de website.