Pagina opties

Groter
A A

Gemeenteraadsvergadering 20 februari 2018 (14-02-2018)

Dinsdag 20 februari 2018 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf
  • Verlengen beleidskaders Sociaal Domein
  • Fonds Ooststellingwerf 2018-2021
  • Notitie Participatie
  • Ontwikkelrichting wijkvernieuwing Haerenkwartier
  • Omgevingsvergunning Hoofdweg-Boven 41 in Haulerwijk – kampeerterrein
  • Rapport Rekenkamercommissie Digitale Dienstverlening
  • Biodiversiteitsplan
  • Wijzigingen financiële verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nl  staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de gemeenteraad toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken?

Dan kunt u dit uiterlijk dinsdag 20 februari 12.00 uur melden bij de griffier, via griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. U krijgt vijf minuten spreektijd.

De vergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM) en is te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl).