Pagina opties

Groter
A A
RSS

Intrekking ontwerpbestemmingsplan woningbouw Meester Lokstraat-Compagnonsweg te Ravenswoud (17-10-2018)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in overleg met de initiatiefnemer het ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouw Meester Lokstraat-Compagnonsweg te Ravenswoud’ (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.LokstrCompagnonwg-ON01) is ingetrokken. Dit plan voorzag in het slopen van de bestaande boerderij met opstallen aan de Meester Lokstraat 18 te Ravenswoud en het realiseren van vijf vrijstaande woningen op het perceel.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen worden niet behandeld door de gemeenteraad. De procedure is hiermee gestopt. Dit hebben wij gedaan door het bestemmingsplan ‘woningbouw Meester Lokstraat-Compagnonsweg te Ravenswoud’ in zijn geheel te verwijderen van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een mededeling. U kunt geen bezwaar of beroep indienen.