Pagina opties

Groter
A A
RSS

Mandaat en volmacht verwerkersovereenkomsten OWO-Bedrijfsvoering (25-07-2018)

Op 17 juli 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester besloten om de manager van de afdeling OWO-Bedrijfsvoering in dienst van de gemeente Weststellingwerf mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente Ooststellingwerf verwerkersovereenkomsten aan te gaan ten behoeve van de reguliere werkzaamheden van OWO-Bedrijfsvoering.

Dit besluit maakt het mogelijk om deze overeenkomsten aan te gaan binnen de OWO-samenwerking. OWO staat voor de samenwerking van Ooststellingwerf met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. De datum van inwerkingtreding is de dag na deze publicatie.