Pagina opties

Groter
A A

Mandaat OWO-FA+ 2017 (07-02-2018)

De burgemeester heeft besloten om de manager van de afdeling OWO-FA+ in dienst van de gemeente Weststellingwerf volmacht te verlenen voor de vertegenwoordiging van de gemeente Ooststellingwerf in verband met de maandelijkse aangifte van BTW.

Dit besluit maakt het mogelijk om deze werkzaamheden op het gebied van de financiële administratie namens de burgemeester uit te voeren binnen de OWO-samenwerking. OWO staat voor de samenwerking van Ooststellingwerf met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland. De datum van inwerkingtreding is de dag na deze publicatie.