Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nota Grondprijzen 2019 (09-01-2019)

De raad van de gemeente Ooststellingwerf heeft op 18 december 2018 de Nota Grondprijzen 2019 vastgesteld met daarin de grondprijzen en bijbehorende prijssystematiek, inclusief de parameters Grondexploitatie.