Pagina opties

Groter
A A
RSS

Pilot: Flexwerkgeverschap (18-03-2019)

Kleine banen koppelen tot één grotere. Dat is flexwerkgeverschap. Onze gemeente is hiermee een pilot gestart. Door koppelingen te maken ontstaan er banen met grotere omvang. Dat is voor zowel de werknemers en werkgevers een voordeel. Werknemers verbreden hun werkervaring en hebben de mogelijkheid om bij een ander soort bedrijf of organisatie ander type werk te doen. Dat verbreed de horizon en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers zorgt het voor werknemers met meer kennis. Een vruchtbare kruisbestuiving, dus!

Vooral werkgevers van zorginstellingen hebben zich aangemeld voor deze pilot. Want veel vacatures in de zorg blijven onvervuld in onze gemeente, vooral omdat het vaak parttime werk is.

Eind 2018 is een oproep gedaan aan werkzoekenden om hun interesse voor een flexbaan in de zorg kenbaar te maken. Op die oproep zijn er maar liefst 140 reacties gekomen. Vervolgens is er een speeddate georganiseerd met alle betrokken werkgevers met 60 geselecteerde kandidaten. In een vervolgstap zijn 30 kandidaten uitgenodigd voor een banenmarkt om hun ideale baan en werkgever vorm te geven. Hier konden sollicitanten zelf hun ideale banenpakket samenstellen uit meerdere (deeltijd) vacatures bij negen werkgevers.

Het thema flexwerkgeverschap is nu zover gevorderd en uitgewerkt dat betrokken partijen het idee in de praktijk gaan brengen. Kandidaten gaan binnenkort in gesprek met werkgevers om combinatiebanen te bespreken.

De kandidaten krijgen één contract, bij de werkgever bij wie ze de meeste uren maken, maar vervullen een deel van hun werkweek ergens anders. Voorwaarde is wel dat de deelnemers hun kennis en ervaring die ze bij de ene werkgever opdoen, delen met de andere. Zo profiteren deelnemende bedrijven en organisaties extra van hun flexwerkgeverschap.

De gemeente Ooststellingwerf werkt als aanjager en coördinator van de initiatieven. Zij faciliteert de bijeenkomsten en gesprekken tussen alle partijen.