Pagina opties

Groter
A A
RSS

Programmabegroting 2019-2022 ter inzage (17-10-2018)

Burgemeester en wethouders  maken bekend dat de ontwerp Programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief  2020-2022 aan de gemeenteraad is aangeboden.

De raad behandelt deze begroting op dinsdag 6 november 2018, vanaf 14.00 uur. U kunt het ontwerp raadplegen op het portaal financiën. Het ontwerp ligt ook ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis. Het boekwerk is tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar.