Pagina opties

Groter
A A
RSS

Publicatie besluit (30-05-2018)

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft maken bekend dat bij besluit van 22 mei 2018  het beslissen op verzoeken op grond van artikel 15, 16, 17, 18 20,21 en 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gemandateerd is aan de managers en de teamleiders.

 Bovengenoemd besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.

 Het besluit ligt vanaf 23 mei 2018 tot en met 4 juni 2018 tijdens openingstijden, ter inzage bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis te Oosterwolde.