Pagina opties

Groter
A A
RSS

Publicatie parkeerverbod Prikkedam 2019 (19-03-2019)

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • een parkeerverbod in te stellen op de Prikkedam tussen de Grindweg en de Kuinderweg en op het kruispunt Prikkedam-Grindweg-Twijtel-Bercoperweg op 5 mei, 19 mei en 14 juli 2019 (met als reservedata 9 juni, 22 september en 6 oktober 2019);

Dit parkeerverbod aan de openbare weg wordt ingesteld vanwege evenementen.

Ter inzage besluit

Het verkeersbesluit ligt vanaf 21 maart 2019 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. Het besluit treedt direct na bekendmaking in de Staatcourant van 21 maart 2019 in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening