Pagina opties

Groter
A A
RSS

Publicatie wijzigen bebouwde komgrens Waskemeer (12-03-2019)

De Raad van Ooststellingwerf heeft besloten:

  • de bebouwde komgrens op de Compagnonsweg in Waskemeer te wijzigen

Ter inzage besluit

Het besluit, incl. tekening, ligt vanaf 12 maart 2019 ter inzage

Inwerkingtreding besluit

Het besluit treedt direct na deze bekendmaking in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften
postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening