Pagina opties

Groter
A A
RSS

Raadscommissies (09-01-2019)

Raadscommissie Planning & Control

Dinsdag 15 januari 2019 vanaf 19.00 uur is de raadscommissie Planning & Control in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Benoeming lid auditcommissie
  • Normenkader Financiële Rechtmatigheid 2018

Raadscommissie Samenleving

Dinsdag 15 januari 2019 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Samenleving in kamer 11 + 12 van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
  • Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Fryslân voor zienswijze

Raadscommissie Ruimte

Dinsdag 15 januari 2019 vanaf 19.30 uur is de raadscommissie Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis Oosterwolde.

Agenda

  • Woningbouwvolume in relatie tot planvoorraad
  • Plan van aanpak nieuwe omgevingsvisie Ooststellingwerf        
  • Voorstel benoeming, ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem

Achterliggende stukken

Wilt u weten wat er precies besproken wordt? Op onze website www.ooststellingwerf.nl staan de achterliggende stukken.

Spreekrecht

Het is mogelijk om de raadscommissie  toe te spreken.  Wilt u hiervan gebruik maken? U kunt dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@ooststellingwerf.nl. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Alle commissievergaderingen zijn  te volgen via de website (www.ooststellingwerf.nl). De commissievergadering Ruimte  op dinsdag wordt  uitgezonden via de Lokale Omroep Odrie (Ether 106.9 FM en Kabel 104.1 FM).