Pagina opties

Groter
A A
RSS

Uitslag van het Fonds (20-12-2018)

Rang

Aanvraag vanaf €10.001

Score

Subsidie

1

Ontsluiting kampen Ybenhaer en Oranje

Aanvrager: Stichting Dorpsbelang Fochteloo

Korte omschrijving project:

 • Snoeien en ordenen begroeiing
 • Blootleggen en opknappen fundamenten
 • Veiligheid aanbrengen op overblijfselen
 • Oorspronkelijke paden ontdoen van humus en begroeiing, daarna deklaag aanbrengen
 • Nieuwe paden verhard aanleggen
 • Informatiepanelen aanmaken en plaatsen
 • Educatief materiaal ontwikkelen

30

€25.000,-

2

Ledverlichting en Zonnepanelen ijsbaan Fochteloo

Aanvrager: Ijsclub Eensgezind Fochteloo

Korte omschrijving project: De huidige, zeer matige lichtkwaliteit, opwaarderen tot een veilig en verantwoord schaatsplezier en tevens het energieneutraal maken van de ijsbaan.

29

€11.625,-

3

De Stellingen 2019

Aanvrager: Stichting Vrijstaat de Stellingen

Korte omschrijving project:

 • Het uiteenzetten van het Stellingenpad(regionaal wandelpad) in samenwerking met het NIVON
 • Optredens van het Vrijstatig Volkje in voorjaar en najaar
 • Stellingen Festival 2019 op 15,16 en 17 September 2019
 • Scholieren(van middelbaar beroepsonderwijs)actief betrekken door ze bijv. affiches te laten maken
 • Het betrekken van toneelverenigingen uit de verschillende dorpen van Ooststellingwerf bij het Stellingen Festival 2019
 • Verkiezing President 2019
 • Het laten herleven van oude tradities en gebruiken. Paasoptocht, midzomerdansen.
 • Samenwerking met 10 andere ondernemers van toeristische ondernemers Appelscha tot vluchtelingen en statushouders en bewoners van zorgcentra.

27

€22.000,-

4

Elektrische deelauto

Aanvrager: Stichting DO!

Korte omschrijving project: Na de succesvolle pilot deelauto Ooststellingwerf in 2018, nu een vervolg en aanschaf van een deelauto. Het verder gaan met het promoten van elektrische deelauto´s en zo het autobezit onder samenwonenden in een woning en jongeren terugbrengen.

24,75

€24.500,-

5

Dagcreatief Knooppunt Haule

Aanvrager: Plaatselijk belang Haule

Korte omschrijving project: Ontwikkeling dagcreatief knooppunt Haule door toegang naar de ijsbaan en het naastliggende woonerf te realiseren. Zo ook parkeervoorziening en inrichting dagcreatieve functie (opschonen, gras zaaien, vissteiger aanleggen, picknickbank plaatsen). Korte wandelroute langs ijsbaan en pingo.Langewandelroute door Blauwe Bos.

24,25

€18.817,-

6

Renovatie Klokkenstoel luidinstallatie dorpskerk Oosterwolde

Aanvrager: Stichting vrienden van de Dorpskerk Oosterwolde

Korte omschrijving project: Renovatie van de klokkenstoel en de luidinstallatie Dorpskerk Oosterwolde.

 • Demontage en afvoer naar de gespecialiseerde werkplaats van de klokkenreparateur
 • Restauratie of vervanging van de luidassen
 • Aanschaf dubbeltrekkende luidmotor
 • Aanvoer, plaatsing en herinstallatie van dit alles
 • Afstelling van de gehele installatie
 • Aanpassing houtwerk en schilderwerk van de klokkenstoel

14,75

€16.996,-

                                                                                                                                                                                

Rang

Aanvraag t/m €10.000

Score

Subsidie

1

De buurtcamping Haulerwijk

Aanvrager: Stichting Fraaie Boel

Korte omschrijving project: Tijdens de buurtcamping Haulerwijk kamperen Haulerwijkers in eigen dorp. De buurtcamping wordt georganiseerd door en voor Haulerwijkers. Er worden kinderactiviteiten georganiseerd die normaal gesproken niet in het dorp aangeboden worden. Mensen met een kleine beurs kunnen een korte vakantie vieren voor een heel laag bedrag. Ouderen worden bij het project betrokken door een campingmiddag aan te bieden in zorgcentrum Sinnehiem.

25,25

€2.000,-

2

Gezamenlijke duurzame feestverlichting Waskemeer

Aanvrager: Plaatselijk Belang Waskemeer DES

Korte omschrijving project: Het realiseren van duurzame feestverlichting die brand tijden de donkere maanden november en december. De oude verlichting was zo slecht en veroorzaakte kortsluiting en is dus niet meer veilig te gebruiken. Door de aanschaf van nieuwe kwaliteitsverlichting wordt de komende 10 jaar verlichting gewaarborgd.
De verlichting zal tijdens Sint-Maarten op 11 november 2019 feestelijk geopend worden door de kinderen van de basisschool 

21,5

€2.800,-

3

Duurzaam wonen Makkinga

Aanvrager: Plaatselijk Belang Makkinga

Korte omschrijving project: We gaan actief mensen interviewen om de resultaten te verwerken in een plan voor het opzetten van een lokale wooncorporatie voor duurzame huurwoningen en bouwen in eigen beheer.

De samenwerking wordt bevorderd omdat vreemden en bekenden elkaar gaan interviewen over wonen en samen gaan nadenken over bouwen in eigen beheer. 

21

€2.500,-

4

Nieuwe stoelen voor verenigingen Haulerwijk

Aanvrager: VKZ Haulerwijk

Korte omschrijving project: Het vervangen van 600 stoelen die ter beschikking staan voor alle sociale en culturele evenementen in Haulerwijk en directe omgeving.

19,75

€8.500,-

5

Aanschaf middelen voor activiteiten

Aanvrager: Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf

Korte omschrijving project: Omdat wij het gehele jaar dooractiviteiten hebben in de diverse dorpen van onze gemeente, waarvoor de plaatselijke activiteitencommissies verantwoordelijk zijn en dan steeds weer middelen moeten huren, zouden wij het heel prettig vinden als we zelf over die middelen kunnen beschikken.

19,25

€2.803,-

6

Aanpak Sport-/ Doeveld Ravenswoud

Aanvrager: Plaatselijk Belang Ravenswoud

Korte omschrijving project: Om het doorgaans veel te drassige en voor de huidige behoefte veel te grote veld (weer) bruikbaar te maken wordt ca. een derde deel ervan opgehoogd en voorzien van nieuwe drainage.

Als inrichting is in eerste instantie alleen voorzien in een jeu-de-boulespark met 1 of 2 bankjes. Dit zal de komende jaren gefaseerd worden aangevuld met bv. Een duikelrek, tafeltennistafel, doelen voor een trapveldje en andere sport- en spelelementen. Naar gelang de financiën dit toelaten.

Daarnaast is het de bedoeling om het resterende gedeelte van het huidige veld gefaseerd in te zaaien met een insectenvriendelijk bloemenmengsel, alsmede om er een broeihoop aan te leggen; beide ter vergroting van de natuurwaarde.

18,75

€9.500,-

7

Openluchtspel hongerproces van Appelscha 1893

Aanvrager: Historische vereniging Appelscha

Korte omschrijving project: Ter gelegenheid van de herdenking van de 100e sterfdag van Domela Nieuwenhuis is het idee opgevat het openluchtspel ‘’Het hongerproces van Appelscha in 1983’’ te heropvoeren. Tinus Veenstra schreef het openluchtspel dat in 1946 in Appelscha werd opgevoerd. De originele tekst is helaas verdwenen maar, wordt herschreven. In het openluchtspel komt een prominente rol voor wat zich meer dan een eeuw geleden op sociaaleconomisch vlak afspeelde in de veengebieden van Zuidoost Friesland. Tevens brengt hij de omstandigheden van zijn tijd in relatie met huidige ontwikkelingen.

18,75

€10.000,-

8

Energieneutraal 2030. Doe mee!

Aanvrager: Stichting DO!

Korte omschrijving project: Samen met inwoners en bedrijven wordt gezocht naar locaties en duurzame energiedragers om elk dorp energieneutraal te maken voor 2030. In aanloop na bijeenkomsten wordt van elk huishouden een energiescan gemaakt en worden simpele duurzame verbeteringen aangebracht die het woonklimaat veraangenamen en zorgen voor minder warmte verbruik en elektra verbruik.
Dit willen we onder andere doen voor 2 werkzoekenden in ons project mee te laten werken. Wij vragen voor de begeleiding van deze 2 mensen geld uit uw fonds aan.

18,25

€9.000,-

9

Van Rommel naar Trommel Elsloo

Aanvrager: Plaatselijk Belang Elsloo

Korte omschrijving project: Diverse activiteiten rondom thema leefbaarheid:

 • Als inwoners zwerfafval aanpakken voor een schone leefomgeving.
 • Bewustwording van het voorkomen van afval en er beter mee omgaan(koopgedrag/gescheiden afval e.d.)
 • Sociaal aspect(verbinding tussen mensen)

17,75

€3.200,-

10

Schoolmoestuin OBS Buttinga

Aanvrager: Stichting Comprix

Korte omschrijving project: Het opzetten van een schoolmoestuin bij OBS Buttingaschool in Oosterwolde om de leerlingen te laten kennismaken met alles wat groeit en bloeit, te laten zien waar hun voedsel vandaan komt en dat tuinieren prima door kinderen gedaan kan worden.

17,25

€4.000,-

11

Ijsbaan Langedijke energieneutraal

Aanvrager: Ijsclub de Samenwerking Langedijke

Korte omschrijving project: Het plaatsen van een PV installatie heeft een levensduur van vele jaren en vergt zeer weinig onderhoud. De afname van efficiëntie van energie opwekking bedraagt 1-2% per jaar. Onderhoud aan de ijsbaan, kantine en pv installatie zal, zoals te doen gebruikelijk, uitgevoerd worden tijdens de jaarlijkse onderhoudsdag door bestuur en leden.

17

€4.680,-

12

LED verlichting bij ijsbaan Haule

Aanvrager: Ijsclub Nieuw Leven Haule

Korte omschrijving project: Nieuwe LED lampen langs de ijsbaan op onze eigen lichtmasten. Meerdere lampen van de oude verlichting langs de baan zijn kapot. Daarnaast willen we de TL lampen in de kantine vervangen door LED verlichting en nieuwe LED toegangsverlichting van hert pad naar de ijsbaan.
De huidige lampen zijn deels kapot en sterk verouderd en versleten. Ze zullen op korte termijn een aanzienlijke kostenpost zijn wanneer ze vervangen moeten worden.

17

€5.000,-

13

Nieuwe koersbal matten

Aanvrager: Activiteitencentrum De Miente

Korte omschrijving project: Vervanging 2 koersbalmatten van de koersbalvereniging de Miente.

15,50

€1.450,-

14

Digitalisering Sociaal bevorderende participatie

Aanvrager: Stichting Zaakies

Korte omschrijving project: De Stichting is gericht op nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan dagbesteding/ beschut werk en wil socialiteit/ gespreksgroep bevorderen d.m.v. digitale inzet/ robot.

11,25

€10.000,-