Pagina opties

Groter
A A
RSS

Uitslagen verkiezingen 20 maart 2019 (21-03-2019)

Gemeente Ooststellingwerf
Overzicht uitgebrachte stemmen bij verkiezing
leden Provinciale Staten 2019:
Lijst: Partij: Stemmen:
1 CDA 1.707
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.612
3 VVD 1.292
4 SP (Socialistische Partij) 716
5 FNP 362
6 PVV (Partij voor de Vrijheid) 846
7 ChristenUnie 745
8 Democraten 66 (D66) 430
9 GROENLINKS 938
10 Partij voor de Dieren 553
11 50PLUS 388
12 Provinciaal Belang Fryslân 425
13 Natuurlijk Fryslân 115
14 DENK 11
15 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 88
16 Forum voor Democratie 1.829
Totaal op de kandidaten uitgebrachte stemmen 12.057
Ongeldige stembiljetten 27
Blanco stembiljetten 36
Totaal uitgebrachte stemmen 12.120
Opkomstpercentage 58,94%

Gemeente Ooststellingwerf
Overzicht uitgebrachte stemmen bij verkiezing waterschap 2019:
Lijst: Partij: Stemmen:
Lijst 1 CDA 2.109
Lijst 2 Water Natuurlijk 2.442
Lijst 3 FNP 661
Lijst 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.700
Lijst 5 Lagere Lasten Burger 1.199
Lijst 6 VVD 1.093
Lijst 7 ChristenUnie 744
Lijst 8 Partij voor de Dieren 1.021
Lijst 9 50PLUS 699
Totaal aantal geldige (op kandidaten) uitgebrachte stemmen 11.668
Ongeldige stembiljetten 37
Blanco stembiljetten 161
Totaal uitgebrachte stemmen 11.866
Opkomstpercentage 56,90%

Voor de uitgebreide uitslagen & proces verbalen per stembureau, kijk op www.ooststellingwerf.nl/verkiezingen.