Pagina opties

Groter
A A
RSS

Verkeersbesluit (01-08-2018)

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf hebben besloten:

  • een parkeerverbod in te stellen op de Sanatoriumweg te Appelscha;

Ter inzage besluit

Het verkeersbesluit ligt vanaf 1 augustus 2018 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. Het besluit treedt direct na bekendmaking in de Staatcourant van 1 augustus 2018 in werking.

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516.

Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf

t.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften

postbus 38

8430 AA  Oosterwolde

Zet in het bezwaarschrift in ieder geval:

  • de dagtekening en uw naam en adres
  • een omschrijving van het besluit
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening