Pagina opties

Groter
A A

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Bekijk pagina Europees Parlementsverkiezen

Op woensdag 20 maart 2019 worden de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen gehouden. Bekijk een uitleg over de verkiezingen op de website Hoe werkt stemmen.

Uitslag

Bekijk de uitslag

Welke persoon hoeveel stemmen heeft gekregen voor de Provinciale Staten, kunt u zien in de excel-lijst Verkiezingsuitslag op kandidaatsniveau.

Wie mogen stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de provinciale staten verkiezing op 20 maart 2019 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Ooststellingwerf;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

U mag uw stem uitbrengen bij de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Ooststellingwerf;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt of niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland).

Hoe moet u stemmen?

Op woensdag 20 maart kunt u uw stem uitbrengen met uw stempas én identiteitsbewijs. De stempas komt op het adres waar u op 4 februari 2019 stond ingeschreven. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

U moet ook een geldig identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn (dit betekent dat uw identiteitsbewijs geldig moet zijn tot en met 20 maart 2014 of een latere datum).

Wanneer krijgt u uw stempassen?

Sandd bezorgt de stempassen op dinsdag 26 februari 2019.

Bent u uw stempas kwijt?

Vraag dan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aan bij Team Dienstverlening in het gemeentehuis in Oosterwolde. Neem uw legitimatiebewijs mee. Vindt u uw ´oude´ stempas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. U kunt met het formulier 'vervangende stempas' een nieuwe stempas aanvragen. Of regel een nieuwe stempas online.

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen met het onderstaande aanvraagformulier nieuwe stempas. Stuur ook dan een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Deze schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart binnen zijn.

U kunt het aanvraagformulier per post of per mail opsturen. Mailen kan naar gemeente@ooststellingwerf.nl.

Postadres:
Gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA  OOSTERWOLDE

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 20 maart in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie, maar staat u wel ingeschreven in de gemeente Ooststellingwerf? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Met een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Zie informatie 'stemmen bij volmacht'.

Verkiezingen, een ander machtigen

Lees hier wat u moet doen als u een ander wilt machtigen om voor u te stemmen. Download hier het formulier 'bij volmacht stemmen'. Of regel het direct online.

Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Fryslân. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het Wetterskip Fryslân. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet altijd dezelfde als die van het Waterschap. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12:00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u hier downloaden en afhalen of aanvragen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Of regel het direct online. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Verkiezingsborden

Vanaf donderdag 21 februari staan de verkiezingsborden weer op hun plek. Bekijk hier waar de verkiezingsborden staan.

Verkiezingslocaties

Op de website Waar is mijn stemlokaal kunt u zien waar u kunt stemmen in de gemeente Ooststellingwerf.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis ('t Oost 11, Oosterwolde), telefoonnummer 140516 (zonder kengetal) of e-mail gemeente@ooststellingwerf.nl. Ook vindt u informatie bij Wetterskip Fryslân www.wetterskipfryslan.nl en www.kiesraad.nl.

Aangepaste openingstijden

De ochtend na de verkiezingen, donderdagochtend 21 maart, is de balie burgerzaken gesloten tot 12.30 uur. De informatiebalie is wel geopend voor geplande afspraken en we zijn ook telefonisch bereikbaar. 

Publicaties verkiezingen

Hieronder vindt u alle documenten n.a.v. de verkiezingen. Het gaat hierbij om de proces verbalen van de Provinciale Staten Verkiezingen, de proces verbalen van de Waterschap Verkiezingen en de vaststelling aantal stemmen in de gemeente. De fysieke kopieën liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Te downloaden: