Pagina opties

Groter
A A

Wegwerkzaamheden

Wegstremming Oosterwolde

In verband met  het aanbrengen van bestrating op het kruispunt Brugkampweg/Stationsplein is de weg ter plaatse van de inrit naar het parkeerterrein op 28 en 29 mei  gestremd voor alle verkeer. Het parkeerterrein aan de Brugkampweg is deze periode niet bereikbaar. De stremming kan  korter of langer zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Wheda van Sweco Nederland B.V, telefoon:  06 51 35 99 90.

Werkzaamheden fietspad langs de Tjonger

Het fietspad langs De Tjonger/De Kuunder wordt van 21 mei t/m 15 juni volledig afgesloten. De Provincie Fryslân gaat in deze periode de schades in dit fietspad herstellen. Gedurende deze werkzaamheden worden er omleidingen aangegeven.

Werkzaamheden aan ovonde Boerestreek

In verband met herstelwerkzaamheden aan de ovonde wordt de afslag naar de Boerestreek van 19 april t/m 4 mei afgesloten voor alle verkeer. De overige aansluitingen op de ovonde zijn bereikbaar.

De stremming kan  korter of langer zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Smits van De Samenwerking  B.v, telefoonnummer 06-51350953 of de heer F. Visser van gemeente Ooststellingwerf, telefoonnummer 0516-566442

Werkzaamheden langs de N917, Haulerwijk - Waskemeer

Wegwerkzaamheden N919

De provincie Fryslân is op dit moment bezig met wegwerkzaamheden aan de N919.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 is januari 2018 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.