Pagina opties

Groter
A A

Wegwerkzaamheden

 Wegwerkzaamheden Haulerwijk

Vanwege de aanleg van een schoolzone rondom de brede school  “De Samensprong” aan de Laweijstraat in Haulerwijk wordt de Laweijstraat tijdelijk gestremd voor doorgaand verkeer. De uitvoering start 13 augustus en het project is 7 september gereed.  Op meerdere plaatsen in de Laweijstraat worden werkzaamheden uitgevoerd. Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De stremming wordt met borden aangegeven.

Bekijk de inrichtingstekening hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roald Dijkstra van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via 0516 566 494 of email roald.dijkstra@ooststellingwerf.nl

Aanleg middenspanningskabels Oosterwolde

De zonneparken Venekoten en Weperpolder worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden drie routes van middenspanningskabels aangelegd. Deze worden aangelegd in ‘open ontgraving’ en met ‘gestuurde boringen’. Bij een ‘open ontgraving’ graven kranen een brede sleuf. De kabels worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer gedicht. De werkzaamheden starten in de week van 13 augustus en zijn volgens planning klaar in de week van 21 januari 2019. Meer informatie en routes vindt u in de informatiebrief.

Wegwerkzaamheden N919

De provincie Fryslân is op dit moment bezig met wegwerkzaamheden aan de N919.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 is januari 2018 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.