Pagina opties

Groter
A A

Wegwerkzaamheden

Aanleggen van middenspanningskabels door Verkley

De zonneparken Venekoten en Weperpolder worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden middenspanningskabels aangelegd. In opdracht van Liander legt Verkley deze middenspanningskabels aan samen met Abel Pasman BV. Meer informatie over dit project staat op de website van Vekley.

Wegstremming Hoofdweg-boven in Haulerwijk

In verband met werkzaamheden aan het riool in de Hoofdweg-boven ter plaatse van huisnummer 40 en 84/85 is de weg gestremd voor alle verkeer. De stremming is over de periode van maandag 26 november tot 5 december aanstaande.

De werkzaamheden voor huisnummer 40 worden uitgevoerd in de periode van  26 november tot 3 december. De werkzaamheden voor huisnummer 84/85 worden uitgevoerd op 3 en 4 december.

De stremming kan korter of langer duren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Wheda van Sweco Nederland B.V, telefoon 06-51 35 99 90. Harry Smits van de Samenwerking BV uit Elsloo 06-51 35 09 53. Bij calamiteiten is het algemene nummer (0561 - 42 16 41) van de Samenwerking BV ook  altijd bereikbaar.

Werkzaamheden N381

Van vrijdag 8 februari 18.00 uur tot maandag 11 februari 06.00 uur is de N381 tussen afslag Weinterp (Wijnjewoude) en afslag Venekoten (Oosterwolde Zuid) afgesloten. De Weinterp, Schoterlandseweg / Het West (N380), Bovenweg (N351) en Venekoterweg (N919) worden niet afgesloten.

Vanaf maandag 4 februari tot maandag 11 februari is de toerit van Donkerbroek naar de N381 richting Drachten afgesloten. Verkeer wordt via de Nanningaweg omgeleid.

N353 Oudehorne – Oldeberkoop afgesloten

In verband met het Flaeijelfeest zijn de geplande werkzaamheden aan de provinciale weg N353 tussen Oudehorne en Oldeberkoop 4 weken uitgesteld. Het werk start nu op 22 oktober en wordt in twee fases uitgevoerd:

Fase 1, Oldeberkoop tot rotonde N351: 22 oktober t/m 26 oktober 2018.

Fase 2, Oudehorne tot net over brug Tjongervallei: 29 oktober t/m 23 november 2018;

Doorgaand verkeer op de N353 tussen Oudehorne en rotonde N351 is niet mogelijk van 22 oktober t/m 23 november.

Afhankelijk van de bestemming zal het verkeer omgeleid worden via de A32 of de N381. Dit wordt met gele borden aangegeven. Het openbaar vervoer volgt een omleiding via Prikkedam. Aanpassing halteplaatsen wordt aangegeven. Meer informatie over bovenstaande vindt u op de website van de provinsje Fryslân.

Aanleg middenspanningskabels Oosterwolde

De zonneparken Venekoten en Weperpolder worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden drie routes van middenspanningskabels aangelegd. Deze worden aangelegd in ‘open ontgraving’ en met ‘gestuurde boringen’. Bij een ‘open ontgraving’ graven kranen een brede sleuf. De kabels worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer gedicht. De werkzaamheden starten in de week van 13 augustus en zijn volgens planning klaar in de week van 21 januari 2019. Meer informatie en routes vindt u in de informatiebrief.

Wegwerkzaamheden N919

De provincie Fryslân is op dit moment bezig met wegwerkzaamheden aan de N919.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 is januari 2018 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.