Pagina opties

Groter
A A

Wegwerkzaamheden

Wegstremming t.b.v. asfaltonderhoud

31 oktober en 1 november:
Rijweg in Oosterwolde (tussen de Schottelenburgweg en het West in Fochteloo)

1 en 2 november:
De Pegge in Donkerbroek
Prandinga (buiten de bebouwde kom) in Oosterwolde

5 november:
Stobbepoelweg in Donkerbroek

6 november:
Wijkweg in Waskemeer

13 november:
Moskou in Donkerbroek

13 en 14 november:
Bovenveld in Donkerbroek

Op de bovengenoemde wegvakken worden van 31 oktober t/m 14 november ook werkzaamheden aan het straatwerk en de bermen uitgevoerd waardoor verkeershinder ontstaat. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Wegstremming t.b.v. asfaltonderhoud

15 en 16 oktober
Drentseweg te Appelscha

16 en 17 oktober
Donkereweg en Koedijk te Elsloo

18 oktober
Luitzen Oetzesweg te Donkerbroek

16 en 18 oktober
’t West (tussen de N380 en Tjabbekamp) te Donkerbroek

19 oktober
Laagduurswoude (doodlopende weg) en Hoogeduurswoude te Makkinga
Buttinga te Oosterwolde

22 en 23 oktober
Kuinderweg te Makkinga

Op de bovengenoemde wegvakken worden van 15 oktober t/m 2 november ook werkzaamheden aan het straatwerk en de bermen uitgevoerd waardoor er verkeershinder kan ontstaat. De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

N353 Oudehorne – Oldeberkoop afgesloten

In verband met het Flaeijelfeest zijn de geplande werkzaamheden aan de provinciale weg N353 tussen Oudehorne en Oldeberkoop 4 weken uitgesteld. Het werk start nu op 22 oktober en wordt in twee fases uitgevoerd:

Fase 1, Oldeberkoop tot rotonde N351: 22 oktober t/m 26 oktober 2018.

Fase 2, Oudehorne tot net over brug Tjongervallei: 29 oktober t/m 23 november 2018;

Doorgaand verkeer op de N353 tussen Oudehorne en rotonde N351 is niet mogelijk van 22 oktober t/m 23 november.

Afhankelijk van de bestemming zal het verkeer omgeleid worden via de A32 of de N381. Dit wordt met gele borden aangegeven. Het openbaar vervoer volgt een omleiding via Prikkedam. Aanpassing halteplaatsen wordt aangegeven. Meer informatie over bovenstaande vindt u op de website van de provinsje Fryslân.

Wegwerkzaamheden Donkerbroek 

Vanaf 6 september t/m 9 november a.s. wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan het betonpad Bovenveld te Donkerbroek. Tijdens de uitvoeringsperiode wordt het betonpad, tussen de Molenweg en de Stobbepoelweg, gestremd voor alle verkeer. De woningen binnen het werkgebied zijn bereikbaar via het zandpad Schansmeerweg / Steenpoelweg.

 De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Schimmel van de gemeente Ooststellingwerf, bereikbaar via telefoonnummer 0516 566 419 of e-mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.

Aanleg middenspanningskabels Oosterwolde

De zonneparken Venekoten en Weperpolder worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden drie routes van middenspanningskabels aangelegd. Deze worden aangelegd in ‘open ontgraving’ en met ‘gestuurde boringen’. Bij een ‘open ontgraving’ graven kranen een brede sleuf. De kabels worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer gedicht. De werkzaamheden starten in de week van 13 augustus en zijn volgens planning klaar in de week van 21 januari 2019. Meer informatie en routes vindt u in de informatiebrief.

Wegwerkzaamheden N919

De provincie Fryslân is op dit moment bezig met wegwerkzaamheden aan de N919.

Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen

De Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018 t/m 2022 is januari 2018 vastgesteld door het college van B&W. Voor vragen over de samenstelling van de MOP wegen kunt u terecht bij Wouter de Vlugt, telefoonnummer 0516 566 317 of per mail, w.devlugt@ooststellingwerf.nl. Voor vragen over de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan de verhardingen kunt u terecht bij Foppe Visser, telefoonnummer 0516 566 442 of per mail f.visser@ooststellingwerf.nl en Arjen Schimmel, telefoonnummer 0516 566 419 of per mail a.schimmel@ooststellingwerf.nl.