Bij vier sportcomplexen in Ooststellingwerf is een automatische beregeninginstallatie aangelegd. Alle sportvelden in Oosterwolde en de hoofdvelden in Appelscha, Donkerbroek en Haulerwijk kunnen nu ’s avonds en/of  ’s nachts worden beregend. Door de droge zomers van de afgelopen jaren moeten de sportvelden vaak worden beregend om een goede grasmat te behouden. Het traditionele beregenen wordt veelal overdag uitgevoerd door de vrijwilligers van de verenigingen en neemt veel tijd in beslag. Daarnaast verdampt overdag veel water tijdens het beregenen.

Wethouder Fimke Hijlkema heeft op donderdag 6 augustus de nieuw aangelegde automatische beregeninginstallatie op sportpark Oostenburg in Oosterwolde officieel in werking gezet. “Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze gemeente. Deze installaties zijn dan ook een logische keuze. Er is de laatste jaren sprake van weersomstandigheden die extremer worden, droge en warme periodes worden afgewisseld met soms heftige regenbuien. Met het automatisch beregenen van de sportvelden kan beter ingespeeld worden op deze klimaatverandering”, zegt wethouder Hijlkema. Het automatisch beregenen is computergestuurd, wat betekent dat het systeem zo kan worden ingesteld dat er ’s avonds en ’s nachts zonder de inzet van de vrijwilligers wordt beregend. Hierdoor wordt er efficiënter omgegaan met water wat als positief gevolg heeft dat er minder water verdampt.