We moeten weer even terug naar wat scherpere regels. Leuk is het niet, maar wel nodig. Gelukkig kan er ook heel veel nog wel. Pas goed op uzelf en uw naasten. Bekijk de boodschap van burgemeester Harry Oosterman in onderstaande video.

Brief van 6 oktober 2020

Beste inwoners,

Na een mooie zomer waarin het aantal coronabesmettingen laag was, moeten we helaas nu constateren dat het aantal besmettingen in Nederland toeneemt. Niet alleen in de grote steden, maar ook op het platteland. In Friesland én in Ooststellingwerf.

Tot nu toe hebben we het heel goed gedaan! Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames onder Ooststellingwervers is laag vergeleken met andere regio’s. En dat moeten we ook zo houden. Ik hoop dat iedereen zich beseft dat we het  coronavirus nog niet de baas zijn  en dat we ons daarom moeten blijven houden aan de basisregels. Was uw handen, houd 1,5 meter afstand van anderen, vermijd drukte en blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Inmiddels weten we dat de besmettingen vooral plaatsvinden op binnenlocaties, ook thuis. Als er te veel mensen bij elkaar zijn. De extra maatregelen die er nu zijn, zijn er vooral op gericht om groepsgroottes klein te houden en reisbewegingen te beperken. In de horeca, bij sportverenigingen, maar ook thuis. Ik kan me goed voorstellen dat u in meer of mindere mate met zorg naar de ontwikkelingen kijkt. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven van mijn kant, maar ik verwacht dat de steunmaatregelen in ieder geval gehandhaafd blijven en mogelijk weer uitgebreid gaan worden. Waar raad of advies van onze kant nodig is, aarzel dan niet om contact op te nemen met de gemeente via het ondernemersloket.

Leuk is het niet, maar er kan nog steeds erg veel wel. We mogen nog sporten en we mogen nog naar de horeca. Ik wil u vragen om dit vooral ook te blijven doen, om onze ondernemers te blijven steunen. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Alleen samen kunnen we voorkomen dat het aantal besmettingen verder oploopt. Dit heeft als mogelijk gevolg dat er nog weer strengere maatregelen worden getroffen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als we nu volhouden en stappen in de goede richting zetten, kunnen we hopelijk snel weer stappen richting elkaar zetten. 

Denk om uzelf en om uw naasten.

Harry Oosterman
Burgemeester Ooststellingwerf

Brief van 2 juni 2020

Beste inwoners, 

Het is fijn dat we weer iets meer mogen. Ik zie horecaondernemers de terrasstoelen afstoffen, vrolijke kinderen die met een tennisracket op de rug voor mijn huis langsfietsen of voetballers die in sportkleding naar het veld gaan om een balletje te trappen.

De meesten van u houden zich nog steeds erg goed aan de corona-maatregelen. Een compliment is nog steeds op zijn plaats! Maar voorzichtigheid blijft belangrijk. Voor wie zorgen heeft om de eigen gezondheid of die van een ander, blijft het een heel spannende tijd. Daar moeten we ons bewust van blijven. Alleen samen krijgen we corona onder controle, dat blijft de boodschap.

Ik schetste net de vrolijkheid die de versoepelingen met zich meebrengen. Maar daarmee is niet iedereen uit de zorgen. Sterker nog: in veel sectoren zijn de zorgen groot. Het is nog steeds onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien. Hoe krijgen we de economie weer op gang? Kan iedereen zijn of haar baan behouden? Blijft de zorg op volle sterkte? En kunnen alle leerlingen overgaan?

Zorgen, die ik ook niet kan wegnemen. Maar waar we ons wel bewust van zijn. We blijven ons inzetten voor en omzien naar elkaar.

 

Vermijd drukte

We hebben prachtige natuurgebieden. Dit nodigt uit om erop uit te gaan. Niet alleen voor u als inwoner van onze mooie gemeente, maar ook voor recreanten van buiten de gemeente. We kijken terug op een heerlijk zonnig Hemelvaartweekend, maar zagen ook dat het op veel plekken druk was. Te druk, omdat het niet altijd mogelijk was om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ik vraag u om drukke plekken te vermijden. Ik begrijp dat het mooie weer uitnodigt tot een lekkere wandeling. We zitten immers al zo lang thuis, maar wees alstublieft alert. Zoek een fijne plek om te wandelen of recreëren. Is het te druk bij het bezoekerscentrum in Appelscha?  Kijk dan even verder. 500 meter verderop ontdekt u wellicht een prachtig bospaadje waar u nog nooit bent geweest. Ik vraag dit niet voor mezelf, maar voor al onze inwoners. Een aardig aantal van onze inwoners is op leeftijd of heeft een zwakke gezondheid. Om hen te beschermen, blijft het belangrijk dat wij ons aan de maatregelen houden en voorkomen dat corona hier alsnog in grotere mate de kop opsteekt.

Doet u met ons mee?

Harry Oosterman
Burgemeester Ooststellingwerf

Brief van 30 maart 2020

Beste inwoners,

De coronacrisis heeft ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Iedereen die ziek is, zich alleen voelt of zich zorgen maakt, wens ik veel kracht toe. Ik wil u laten weten: er wordt aan u gedacht! Dat we juist nu elkaar niet van dichtbij kunnen steunen, door een arm om elkaar heen te slaan of een vertrouwde hand te geven, maakt het er niet makkelijker op. Maar ik hoop dat u het vertrouwen heeft in onze veerkracht om deze tijd door te komen.

De landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen, hebben gevolgen voor iedereen in onze gemeente. Het dagelijks leven van veel inwoners staat op zijn kop. Misschien moet u ineens thuiswerken of kunnen uw kinderen niet naar school of de opvang. Jongeren die hun vrienden en vriendinnen niet kunnen zien en familiebezoeken die niet door kunnen gaan. Het vraagt van veel van ieders aanpassingsvermogen.

Ik wil zeker ook stilstaan bij de ondernemers, die zwaar lijden onder deze crisis. Onze gemeente werkt er hard aan om zoveel mogelijk praktische zaken goed voor hen te regelen. Samen met onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland hebben we bijvoorbeeld extra regelingen op touw gezet voor ondernemers en zelfstandigen. Daarnaast steunen we de zorgverleners, scholen en kinderopvanglocaties, die het flink voor de kiezen krijgen. Door samen te werken en een luisterend oor te bieden, helpen we elkaar in deze crisis. Iedereen draagt daar een steentje aan bij. Ook u.

Veel mensen zullen de komende tijd hulp en steun nodig hebben. Het maakt me dan ook trots om alle initiatieven te zien die er in Ooststellingwerf ontstaan. Ondernemers en vrijwilligers die allerlei diensten aanbieden om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te helpen. Ik ben diep onder de indruk van jullie inzet en geef jullie hierbij grote complimenten!

Afgelopen woensdag kregen we het bericht dat ook in onze gemeente een inwoner positief is getest op het coronavirus. Natuurlijk schrokken wij van dit bericht. GGD Fryslân legt ons ook duidelijk uit dat deze positieve test niets zegt over het werkelijke aantal besmettingen in onze gemeente. Dat kunnen er meer zijn, want op dit moment worden alleen mensen die in de zorg werken getest en mensen met een kwetsbare gezondheid die een medische behandeling ondergaan.

Wij merken dat dit soms onduidelijkheid geeft. Het advies aan iedereen is de maatregelen van de GGD en het RIVM goed te blijven volgen. Zo verkleint u de kans om zelf besmet te raken en helpt u de verspreiding tegen te gaan.

Ik begrijp dat u er met het mooie weer even op uit wilt. Maar ik kan het niet genoeg benadrukken: zoek alstublieft plekken op waar weinig andere mensen zijn. En houd ook daar 1,5 meter afstand van elkaar. Door nu pas op de plaats te maken, zorgen we er met elkaar voor dat we sneller wél weer overal naar toe kunnen gaan.

Het is jammer, maar noodzakelijk, dat voorlopig evenementen en bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Ook onze aloude traditie met de paasbulten moeten we daardoor dit jaar missen. Dodenherdenking vullen we op een andere manier in en 75 jaar vrijheid vieren we op een later moment dit jaar.

Niemand kan helaas voorspellen hoe lang deze situatie nog duurt.

Ik wens iedereen kracht in deze onzekere tijd. En hoop u over een aantal weken of maanden in goede gezondheid weer te zien.


Houd moed!

 

Harry Oosterman

Burgemeester Ooststellingwerf

Brief van 16 maart 2020

Beste inwoners, 

We leven op het moment in een ongewone wereld. De gevolgen van het coronavirus grijpen flink in op ons dagelijks leven. Nadat premier Mark Rutte donderdag maatregelen bekendmaakte kwamen daar gisteravond nieuwe maatregelen bij om met elkaar de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Ons maatschappelijke en sociale leven ligt nagenoeg stil.

Ook in onze dorpen, waar de sociale contacten zo kenmerkend en vanzelfsprekend zijn. We kunnen elkaar de komende tijd minder zien en ontmoeten. Dat is jammer, maar noodzakelijk. Ik vraag u om goed om te gaan met de maatregelen en te blijven omkijken naar uw naasten, bijvoorbeeld uw buren die wat ouder zijn of die gezondheidsproblemen hebben. Wellicht kunt u een boodschap voor hen halen of hen ergens anders bij helpen. Neem in ieder geval geen onnodige risico’s, voor uw eigen gezondheid en die van een ander. Ik heb veel bewondering voor de medewerkers in de zorg, die nu zoveel extra werk moeten verzetten. En leef mee met de ondernemers, die het zwaar voor de kiezen krijgen.

Vooralsnog zijn er in onze gemeente nog geen officieel bevestigde besmettingen geconstateerd. Ik sta hierover in nauw contact met de GGD, die de onderzoeken uitvoert. 
Hoe ingrijpend de opgelegde maatregelen ook zijn, ik vraag u met klem deze op te volgen. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat we dit virus zo snel mogelijk uitbannen en dat kan alleen door verspreiding te voorkomen. Dat doen we met elkaar. 

Wij passen ons als gemeente ook aan en volgen de landelijke richtlijnen. Wij verschuiven onze afspraken of doen ze telefonisch, via e-mail of op andere digitale manier. Onze dienstverlening zetten we voort maar alleen op afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen in de publiekshal van het gemeentehuis zijn. Op onze website www.ooststellingwerf.nl vindt u alle actuele informatie. 

Ik wil afsluiten met de oproep aan iedereen om de maatregelen goed op te volgen, om te blijven omzien naar je naasten en respect en steun te bieden aan hen die geraakt worden. Laten we samen de schouders eronder zetten.  

Harry Oosterman,
Burgemeester Ooststellingwerf