In de commissievergadering van commissie Ruimte op 19 november 2019 is besloten het onderwerp ‘lening Biosintrum’ te verplaatsen naar december 2019. Hierdoor is ‘lening Biosintrum’ geen agendapunt in de raad 26 november.