Het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Bult 5A Appelscha’ ligt vanaf 13 oktober 2021  tot en met 23 november 2021 ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDeBult5A-VG01)  inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.