Pagina opties

Groter
A A

Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doen ze namens alle inwoners.

Denk hierbij aan onderwerpen over voorzieningen voor mensen met een beperking, werk en inkomen, jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Maar ook over zaken als wonen en armoedebeleid adviseert de adviesraad het college soms.

Uw suggesties voor de Adviesraad

Valt u iets op aan het beleid? Heeft u suggesties hoe het beter zou kunnen? Draag dit dan aan bij de Adviesraad. Als zij de opmerking relevant vinden, dragen ze die voor aan het college.

U kunt contact opnemen met de secretaris via 06 37174091[AJ1]  of adviesraad@ooststellingwerf.nl.

Vergaderingen

De Adviesraad vergadert in de Raadzaal om 19.30 uur, op de volgende data:

  • 9 april 2018
  • 14 mei 2018
  • 11 juni 2018
  • 10 september 2018
  • 8 oktober 2018
  • 12 november 2018

De vergaderingen zijn openbaar.

Adviezen en verslagen van de Adviesraad

Samenstelling Adviesraad

Adviesraad Sociaal Domein

Voorste rij:

Truus Kuiper/ Emma Wiersma/ Anita Zwaaneveldt (vz)/ Sippy van Tuinen- de Jong/ Haralda Schouwstra/ Jenny van der Bij.

Achterste rij:

Theo van Gilst/ Jan Looijenga / Cees Verboom/ Wim de Jong/ Hendrik Jan Olijve/ Victor Felder/ Marian de Jong/ Jan Prinsen