Pagina opties

Groter
A A

Afvalstoffenheffing

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.

Kosten van afvalstoffenheffing

Het tarief voor de afvalstoffenheffing met betrekking tot het vaste gedeelte is vastgesteld op € 96,-.

Naast het vaste bedrag betaalt u per containerlediging:

  • Sortibak (minicontainer van 240) l restafval: € 5,95 per lediging
  • Biobak (minicontainer van 180) l GFT-afval: € 1,00 per lediging
  • Aanbieden huisvuil in ondergrondse verzamelcontainer: €1,10 per aanbieding.

Maakt u gebruik van gezamenlijke containers? Dan wordt het vaste gedeelte verhoogd met een omslagbedrag. Het tarief inclusief het vaste gedeelte is in die gevallen:

  • € 131,70 voor een 1-persoonshuishouding
  • € 161,45 voor een meerpersoonshuishouding

Betalen

Op het aanslagbiljet staat binnen welke termijn u moet betalen. U kunt ons ook machtigen voor automatische incasso.

Kwijtschelding aanvragen

Is uw inkomen/vermogen lager dan een bepaald bedrag? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet met de aanslag eens? U kunt dan binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de gemeente.

Waarom afvalstoffenheffing?

Met de afvalstoffenheffing betalen we het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.