Pagina opties

Groter
A A

Bijstandsuitkering

foto vrouw invullen papieren

Met een bijstandsuitkering (Participatiewet) kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. Maar de Participatiewet is er ook op gericht te voorkomen dat u (lang) in dit vangnet blijft.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft. Ook over welke gegevens u moet verzamelen.

Hoe werkt het

De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. De bijstand kan in sommige gevallen worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Bijstandsuitkering aanvragen

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan belt u met het Werkplein bij u in de buurt.

Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

UWV Leeuwarden

De dienstverlening van het UWV vindt plaats vanuit Leeuwarden.

De dienstverlening van het UWV gebeurt steeds meer digitaal. Kijk daarom eerst op www.werk.nl

Het UWV is telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U bent werknemer of zelfstandige of u heeft een uitkering: bel dan UWV Telefoon Werknemers, 0900-9294

Kantoor Leeuwarden:
bezoekadres: op afspraak
Adres: Stationsweg 1-11, 8911 AH Leeuwarden
Correspondentieadres: Postbus 2200 8901 JE Leeuwarden

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, of als u zicht misdraagt of als u fraude pleegt, dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.