Pagina opties

Groter
A A

Diftar+

Afval scheiden loont! Van veel afval kunnen we grondstoffen maken. Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt, van oud glas nieuw glas. En uw groente-, fruit- en tuinafval wordt vruchtbaar compost. Maar het levert u ook wat op: minder kosten voor uw afval.

Want hoe beter u het afval scheidt, hoe minder er terecht komt in uw Sortibak. En dat scheelt, want voor afval in de Sortibak betaalt u vanaf 2019 per kilo (Diftar+).

Bekijk op deze pagina de veelgestelde vragen over afval en Diftar+.

Wanneer wordt mijn afval opgehaald?

De gemeente Ooststellingwerf werkt samen met Omrin om afval in te zamelen. Kijk voor inzameldata op de afvalkalender van Omrin of via de gratis Omrin Afvalapp. In deze app kunt u ook het aantal ingeleverde kilo’s bekijken. Het gewicht is twee werkdagen na lediging van de container zichtbaar in de Afvalapp. Hiervoor kunt inloggegevens aanvragen bij Omrin via de app.

Toch liever een papieren afvalkalender ontvangen? Dat kunt u bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op.

Huisafval: Sortibak voor restafval en Biobak voor gft-afval

In de Afvalwijzer staat wat in welke container thuishoort.

Waarom invoering van Diftar en Diftar+?

De Rijksoverheid stelt steeds strengere eisen aan het afvalbeleid van gemeenten. In 2020 mogen we van het Rijk nog maar 100 kilo restafval per inwoner, per jaar, hebben.  In 2025 zelfs 35 kilo per inwoner. In 2010 hadden we nog 194,7 kilo per inwoner, per jaar. In 2017 was dit verminderd naar 170 kilo per inwoner.

We moeten nu echt in actie, want in dit tempo halen we de doelstelling van 100 kilo per inwoner niet. Haalt een gemeente dit niet, dan volgen er extra kosten vanuit het Rijk. En dan moeten de kosten voor de afvalinzameling weer omhoog. Dat willen we dus echt voorkomen.

Met de folder Afvalwijzer helpen wij u graag op weg met het scheiden van afval. Met deze tips kunt u uw afval beter scheiden.

Wat kost Diftar+?

Vanaf 2019 betaalt u voor het afval in de Sortibak per kilo.  Vanaf 1 januari 2019 betaalt u € 1,00 per keer en circa € 0,20 per kilo afval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe goedkoper het wordt.

Ooststellingwerf kent een vast en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor ieder huishouden gelijk. Het vaste tarief is voor ieder huishouden gelijk: €96,-. Behalve als u gebruik maakt van gezamenlijke containers, dan kost het € 131,70 voor een 1-persoonshuishouding en € 161,45 voor een meerpersoonshuishouding. Het variabele tarief is voor het aantal keren dat u de container aan de straat zet. Voor het variabele tarief geldt:

  • Sortibak (minicontainer van 240) l restafval: € 1,00 per lediging en circa 0,20 cent per kilo afval.
  • Biobak (minicontainer van 180) l GFT-afval: € 1,00 per lediging.
  • Aanbieden huisvuil in ondergrondse verzamelcontainer: €1,10 per aanbieding.

Voorbeeld: De lediging van een container van 25 kilo kost; € 6,-. (€ 1,- ledigingtarief + €0,20 x 25 kilo). Op dit moment heeft ruim de helft van de inwoners gemiddeld 25 kilo in de Sortibak.In het vorige systeem (tot 1 januari 2019) betaalde u € 5,95 voor elke lediging van de container. Het maakte hierbij niet uit hoe zwaar de container is.

Bekijk hier meer informatie over afvalstoffenheffing, zoals kwijtschelding.

Wanneer is Diftar+ ingevoerd?

Op 1 januari 2019.

Hoe werkt de weging?

De weegauto weegt de Sortibak met een chip. Vlak voordat de container wordt geleegd en voor het terugplaatsen op de straat weegt de auto de container nogmaals. De weeginstallatie weegt zo het nettogewicht restafval in de container. Zo betaalt u alleen voor het restafval dat u in de container had. Bekijk hier het filmpje van Omrin.

Hoe weet ik hoe zwaar mijn container is?

We begrijpen dat het voor u interessant is om te weten hoeveel uw Sortibak nu weegt. Op de factuur Afvalstoffenheffing gaan we aangeven hoeveel kilo afval er in de Sortibak zat en op welke datum. U kunt daarnaast de gratis Omrin Afvalapp downloaden. In deze app kunt u het aantal aangeboden kilo’s van uw Sortibak bekijken. Hiervoor kunt u inloggegevens aanvragen bij Omrin via de app. Gewichten zijn twee werkdagen na lediging van de container zichtbaar in Afvalapp.

Welk afval moet ik scheiden?

Om het te kunnen hergebruiken, moeten we papier, glas, textiel en groente, fruit en tuinafval scheiden. Plastic, metaal en drankkartons kunnen goed hergebruikt worden na het scheiden. De scheidingsinstallatie van Omrin haalt plastic, metaal en drankkartons uit het afval. U heeft zo geen extra container nodig voor plastic, metaal en drankkartons.

In een serie video's laten we zien hoe verschillende soorten afval wordt verwerkt. Bekijk het filmpje over; Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Plastic en andere afvalstromen.

Hoe zit het met groente, fruit en tuinafval?

Het legen van de Biobak kost € 1 per keer. Wanneer u GFT en keukenafval scheidt, bent u goedkoper uit dan wanneer u het GFT afval in de Sortibak doet. Van GFT en organisch keukenafval wordt compost gemaakt. Gemiddeld 30% van het afval uit de Sortibak bestaat nu nog uit GFT afval. Van het GFT afval wordt compost en of groen gas gemaakt.  Het wagenpark van Omrin rijdt grotendeels op Biogas dat door hen zelf is opgewekt.

Kan het besluit voor de invoering van Diftar+ worden teruggedraaid?

Nee. De gemeenteraad heeft 25 september 2018 besloten om Diftar+ in te voeren. Het college van BenW voert dit besluit uit.

Maak gebruik van het Biobakje

Om te helpen bij het scheiden van GFT en organisch keukenafval, is er het Biobakje, gemaakt van 100% gerecycled kunststof, het  plastic afval dat door Omrin is opgehaald. Het Biobakje is geschikt als keukenafvalbakje op het aanrecht. In het Biobakje past 2,9 liter afval en heeft een deksel om geurtjes tegen te gaan. Het Biobakje kan in de vaatwasser. Nog geen Biobakje? Vraag deze gratis aan via 14 0516.

Hoe zit het met oud papier?

Het legen van de papierbak is gratis.

Hoe zit het met textiel en glas?

Glas en textiel mogen niet in de Sortibak. Bij praktisch alle supermarkten in de gemeente is een glasbak aanwezig. U kunt oud textiel in een textielcontainer doen, meegeven in een zak met huis-aan-huis inzamelacties of afgeven bij de kringloopwinkel of milieustraat. U mag alle textiel apart inleveren, ook als het versleten of kapot is. Behalve als het vervuild of nat is.

Waarom geen aparte inzameling voor Plastic, Metaal  en Drankenkartons (PMD)?

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) wordt nagescheiden. In het werkgebied van Omrin wordt plastic niet apart ingezameld. Want dat doet de scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) van Omrin. Deze machine haalt bijna 15 kilo plastic per inwoner uit het restafval. In gemeenten waar plastic apart wordt ingezameld is dat gemiddeld 7 kilo per inwoner (cijfers uit 2015).

Daarnaast hebben we nu geen speciale zakken, extra containers, verzamelcontainers op straat nodig en hoeven geen extra inzamelroutes worden gereden. Dat scheelt voor iedereen weer geld. Hoewel soms wordt gezegd dat in een andere gemeente plastic gratis kan worden aangeleverd, betaalt iedereen in praktijk er toch aan mee. De kosten van afvalinzameling worden alleen anders verrekend.

Waar moeten luiers in?

Luiers kunnen in de Sortibak. Hiervoor geldt ook; de vervuiler betaalt. Als u gebruik maakt van wasbare luiers kunt u deze uiteraard veel langer gebruiken. Veel duurzamer. Omrin onderzoekt andere mogelijkheden van luierverwerking.

Waar gaan de inkomsten Afvalstoffenheffing naartoe?

We willen niet meer geld rekenen voor het ophalen van afval dan nodig is. Dat mogen we zelfs niet eens. Daarom doen we een inschatting van de kosten. Aan het einde van het jaar gaan we kijken of die inschatting klopte. Als we meer hebben gevraagd dan nodig, gaat dat extra geld in een reservepotje. Als we te weinig hebben gevraagd, dan halen we het geld uit die reserve.

De kosten voor afvalinzameling in onze gemeente bedragen zo’n 2 miljoen euro per jaar. Die 2 miljoen wordt via de verschillende tarieven bij de inwoners in rekening gebracht. Inwoners betalen zo gezamenlijk de inzameling én de verwerking van het afval.

Het bedrag dat we nu vragen, is lager dan de daadwerkelijke kosten. Dit kan omdat de gemeenteraad geld aan de reserve voor afval heeft toegevoegd. Maar nu is het wel belangrijk dat we met z’n allen het afval goed gaan scheiden. Dan zijn de kosten voor de afvalverwerking namelijk lager en hoeven inwoners minder te betalen voor het ophalen van het afval.

Angst voor dumpen van afval

Er zijn mensen die bang zijn dat er met de nieuwe maatregelen afval gedumpt gaat worden. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Of in hun Sortibak, door buurtgenoten. Uit ervaringen van andere gemeenten waar Diftar+ al is ingevoerd, blijkt hiervan nauwelijks sprake te zijn in de praktijk. Ook wij verwachten niet dat Ooststellingwervers dit op grote schaal gaan doen. Er is trouwens een slot voor uw Sortibak aan te schaffen via Omrin, wanneer u het toch niet vertrouwt. Zo’n slot kost € 51,-.

Blijven de routes gelijk?

Ja, de routes blijven vooralsnog hetzelfde.

Komt er een slot op de container?

Nee, niet standaard. Wilt u toch een slot, dan kunt u deze  tegen betaling van kosten door Omrin op uw Sortibak laten monteren. Een slot kost € 51. U kunt via de website van de Omrin een slot aanvragen.

Kan ik een keer bij de afvalverwerking kijken?

Ja, we organiseren in februari, in samenwerking met Omrin, een rondleiding bij de scheidings- en bewerkingsinstallatie van Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen.

Ik woon in een flat/in een appartement. Kan ik afval gescheiden aanleveren?

Als uw flat of appartement gebruik maakt  van een ondergrondse afvalcontainer (OAC) , dan staat in veel gevallen een GFT zuil. In deze GFTzuil kunt u uw gft en organisch keukenafval gescheiden doen.

Ik heb een gastouderverblijf

Als gastouder wordt u aangemerkt als een bedrijf. Afval dat vrijkomt bij de opvang kinderen wordt dan ook gezien als bedrijfsafval. De gemeente zamelt geen bedrijfsafval in. Luierafval kan gewoon in de Sortibak, hiervoor betaalt u het ledigingstarief (1 euro) plus het tarief per kilo. U kunt met de ouders afspraken maken over de verwijdering van de gebruikte luiers, dan wel de kosten via de opvangtarieven bij hen in rekening brengen.

Kringloopwinkels

Hebt u spullen die opnieuw gebruikt kunnen worden? Goede, verkoopbare Kringloopspullen kunt u afgeven bij een kringloopwinkel.

Wat doe ik met grof huishoudelijk (rest) afval ?

Al het grof huishoudelijk restafval, dat niet in de container mag of past, brengt u naar de Milieustraat. Omrin haalt ook grof vuil op verzoek en tegen betaling van een haaltarief + een tarief per M3 bij u thuis op. Neem daarvoor contact op met Omrin.

Nieuwe of extra afvalcontainer?

Is een afvalcontainer stuk, kwijt of wilt u één extra? Neem dan contact op met Omrin.

Container gestolen

Als uw container gestolen is, doet u eerst aangifte bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe container aanvragen bij Omrin.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, te betalen? Dan kunt kwijtschelding aanvragen.

Te downloaden: