Pagina opties

Groter
A A

Gebiedsteam Ooststellingwerf

Het Gebiedsteam Ooststellingwerf denkt met u mee over zaken waar u in het dagelijks leven vastloopt en het zelf even niet meer weet. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van zorg, welzijn, jeugd, werk of geldzaken. Een gebiedsteammedewerker gaat samen met u op zoek naar een oplossing. Mogelijk is uw hulpvraag door uzelf of met de mensen om u heen op te lossen. Lukt dit niet, dan kan het Gebiedsteam u ondersteunen, of u helpen de juiste hulp in te schakelen.

U gaat met een gebiedsteammedewerker in gesprek om uw zorgen te bespreken. Dit gesprek noemen we het keukentafelgesprek. Dit gesprek kost u helemaal niets, er wordt een oplossing gezocht in uw eigen omgeving. Als er geen oplossing wordt gevonden in uw eigen omgeving, heeft u mogelijk een voorziening nodig. Het kan zijn dat u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen.

We vinden het erg belangrijk dat het goed met u gaat. Als u toch niet tevreden bent over de geboden hulp, dan kunt u dit aangeven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat u weet dat wij uw privé gegevens beschermen.

Het Gebiedsteam voert namens de gemeente de Sociaal Domeinwetten (WMO 2015, Jeugd & Participatiewet) uit. 

Zelf antwoord vinden op uw vraag

Gaat u liever eerst zelf op zoek naar het antwoord op uw vraag? De vraagwijzer geeft stapsgewijs antwoord op uw vragen over relaties, psychische problemen, administratie, geldzaken en woonproblemen.  De website opvoeden.nl geeft veel informatie over opvoeden, mogelijk kan deze site u ook verder helpen. Voor meer informatie specifiek over jeugd kunt ook eens een kijkje nemen op CliëntenroutesJeugdhulp.nl. Als u wilt weten welke (zorg)organisaties binnen de gemeente gevestigd zijn, kunt u kijken op de digitale gemeentegids.