Pagina opties

Groter
A A

Privacy

Binnen het Gebiedsteam werken verschillende professionals met hun eigen specialisatie. Op deze manier kan het Gebiedsteam zo goed mogelijk hulp geven. Om u zo goed mogelijk te helpen, is het soms nodig dat wij gegevens doorsturen of opvragen. In dat geval overleggen wij dat met u.  

Wij mogen niet zomaar gegevens aan anderen geven. Dat staat heel precies in de wet. Meestal is het  niet nodig dat wij gegevens doorsturen. Als het wel nodig is, vertellen wij u dat. Wij vertellen u welke gegevens wij delen en waar ze voor worden gebruikt. Ook vertellen wij u wat de gevolgen daarvan zijn.

Wij delen nooit zomaar medische informatie. Dat delen wij alleen als u daar toestemming voor geeft.

U bent niet verplicht om  toestemming te geven. Soms vinden wij het zo belangrijk, dat wij toch gegevens delen zonder toestemming. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van iemand. Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Dat staat in onze handreiking gegevensdeling.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Wij gaan heel zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens verwerken wij alleen volgens de wet. De wet zegt dat wij alleen uw gegevens mogen verwerken als dit echt nodig is. Ook moeten de gegevens met de hulpvraag te maken hebben.

Daarnaast vernietigen wij gegevens. Ook hiervoor heeft de wet strenge regels opgesteld.

Kan ik invloed uitoefenen op de gegevens die van mij bekend zijn bij het Gebiedsteam?

U heeft recht op informatie
U mag weten waar uw persoonsgegevens voor worden gebruikt. Als iemand vraagt om uw gegevens, moet diegene dat vertellen. U heeft het recht op deze informatie.

U heeft recht op inzage 
U mag uw eigen dossier inzien. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het Gebiedsteam.

U heeft het recht op correctie 
U mag vragen of uw gegevens aangepast kunnen worden. U kunt het Gebiedsteam vragen om een correctie.

U heeft het recht om u te verzetten
Uw gegevens worden verwerkt. Bent u het hier niet mee eens? In sommige gevallen mag u zich hiertegen verzetten. Als u bepaalde gegevens niet aan het Gebiedsteam wilt geven, kan dit wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de hulp en ondersteuning die u ontvangt.

Verwijsindex

Soms zijn er meerdere (zorg)professionals bij een gezin betrokken. Bijvoorbeeld: een kind krijgt extra zorg van een leraar of begeleider, via school, GGD of het Gebiedsteam. Dit is altijd een professional. Met de verwijsindex kunnen professionals beter samenwerken. Alle professionals in Nederland werken met de Verwijsindex. U en uw kind krijgen daardoor de juiste zorg. Misschien heeft uw gezin contact met meerdere professionals. Met de Verwijsindex kunnen zij de zorg voor uw kind op elkaar afstemmen. Het voordeel van de Verwijsindex is dat u één contactpersoon heeft. Het opnemen van een signaal over een jongere gaat in overleg.