Pagina opties

Groter
A A

Wat zijn de kosten?

Misschien krijgt u tijdens het keukentafelgesprek niet direct  antwoord op uw vraag. En kan uw omgeving  u ook niet helpen. Dan zoeken wij voor u naar een andere oplossing. Wij kijken bijvoorbeeld of andere organisaties u hulp kunnen geven. Bijvoorbeeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet of de Participatiewet.

Komt de hulp via  de WMO , dan  moet u daar meestal wel voor betalen. Deze bijdrage is door het Rijk bepaald en geldt voor iedereen. Hoeveel u betaalt, heeft te maken met uw omstandigheden. Dat zijn bijvoorbeeld uw leeftijd, huishouden, spaargeld en inkomen.

Wilt u hierover meer weten? Op de website www.hetcak.nl staat meer informatie. U kunt ook bellen naar (0800) 19 25.

Ontvangt u hulp? Uw zorgaanbieder stuurt dan uw gegevens naar het CAK. Daarna stuurt het CAK u een brief. Hierin staat wat u moet betalen. Ook staat in de brief wanneer u moet betalen. U ontvangt deze brief pas nadat u ondersteuning hebt gekregen. U weet dus pas op dat moment wat u precies moet betalen.

Wij zoeken eerst samen met u naar een oplossing voor uw probleem tijdens het keukentafelgesprek.  Voor dit gesprek hoeft u  niets te betalen, dit is gratis.

Wanneer krijg ik een PGB of een Zorg in natura (ZIN)?

Dit hangt af van de zorg die nodig is en uw situatie. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid. Ook via de Vraagwijzervindt u meer informatie.