Pagina opties

Groter
A A

Groenbeleid

Wij voeren een actief groenbeleid. Dat doen we omdat groen belangrijk is voor:

  • Kwaliteit van de leefomgeving en het woongenot.
  • Recreatie, zoals parken en speelvoorzieningen.
  • Geleiding van het verkeer.

Ons beleid is vastgesteld in de Notitie Groenbeleid 2011. Daarin staan ook de groenstructuren voor elk van de 13 dorpen. Die geven aan welk belangrijk groen in de leefomgeving aanwezig is.

We voeren ook een actief maaibeleid.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen, meldingen van schade of klachten over onderhoud en kwaliteit van openbaar groen? Neem dan contact op via 14 0516 of bekijk de pagina 'Melding doen' op onze website.

  • Snippergrond

    Wilt u snippergrond kopen? Bekijk dan onze pagina 'snippergrond'. 

  • Maaibeleid

    We voeren een actief maaibeleid: in het groeiseizoen maaien we het gras op gazons en in bermen. Op deze pagina leest u hoe we dit precies doen.