Pagina opties

Groter
A A

Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord

Dit is de projectpagina van het Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Hier vindt u informatie over het Masterplan, deelprojecten, aankondigingen van bijeenkomsten en het laatste nieuws.

Ook vindt u hier praktische informatie zoals contactgegevens. En u kunt foto’s en verslagen van bijeenkomsten terugvinden.

Samenvatting Masterplan

Belangrijke uitgangspunten van het plan zijn:

  • Een compact centrum
  • Toevoegen van ruimtelijke kwaliteit
  • Extra parkeerruimte
  • Verbeteren van de veiligheid

Het plan bestaat uit concrete deelprojecten.

Deelprojecten

Vernieuwing Venekoten Noord

Revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord. Concreet door verbetering van de wegen, riolering en het groen. Dit project is gerealiseerd.

Stipeplein

Het Stipeplein is heringericht. Door aankopen zijn er nu extra parkeerplaatsen, waaronder 2 oplaadplaatsen voor elektrische auto’s.

Centrum - Stationsstraat

Na de aanpak van het Stipeplein is er in het centrum nog genoeg te doen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan ideeën en plannen.

Fietspad en omgeving Venekoterweg

Er is een fietspad van gekleurd beton aangelegd. Ook is de groenstructuur langs de Venekoterweg tussen de kruisingen Houtwal en Ploeggang verbeterd. Ter hoogte van woonwijk Haerenkwartier gaat het fietspad nu over in een fietsstraat.

Haerenkwartier

Het fitnesskwartier is aangelegd. De groenstructuur is verbeterd. Ook zijn er buitenfitnesstoestellen en een wandelpad tussen Hoge Haer en Hornleger aangelegd.

Brugkampweg

De uitvoering van de werkzaamheden is in volle gang. Al voor de vakantie is de snackbar New York New York gesloopt. Het heeft nog even geduurd voor de Trambaan als tijdelijk parkeerterrein kon worden ingericht. Eerst moesten de nutsbedrijven de nutsvoorzieningen nog weghalen en dat liet even op zich wachten. Toen dat klaar was, is de Trambaan ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Daar wordt al druk gebruik van gemaakt. Op het parkeerterrein Brugkampweg kan nu niet meer geparkeerd worden; de herinrichting is daar in volle gang. Het is de verwachting dat het parkeerterrein Brugkampweg in december weer in gebruik genomen kan worden. Mocht u vragen of problemen hebben inzake de uitvoering van de werkzaamheden, neem dan contact op met Sibbele Wheda via telefoonnummer 06 – 51 35 99 90 of email Sibbele.Wheda@sweco.nl.