Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de even weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Oude Willem nabij nr. 9 kadastraal C 5208 het plaatsen van Kunstobject Oude Willem Mee naar Leeuwarden
  2. DONKERBROEK N381 D'broek-O'wolde nabij KW 1200 het bouwen van een fietsbrug  Voldoet
  3. FOCHTELOO Zuideinde 56 het aanbrengen van een dakkapel  Tussenoverleg
  4. HAULERWIJK Leeksterweg 45A het bouwen van een woning (wijziging bestaande vergunning)  Mee naar Leeuwarden
 5. HAULERWIJK Meester Jongebloedstraat 18 het bouwen van een garage-berging met overkapping   Voldoet niet
  6. HAULERWIJK Rendijk 11 het bouwen van een schuur  Voldoet
  7. LANGEDIJKE Meester van der Waldijk 2,4,6 en 8 het bouwen van twee 2 onder 1 kap woningen Vooroverleg
  8. NIJEBERKOOP Oosteregge het bouwen van een woning  Vooroverleg
  9. OLDEBERKOOP Oosterwoldseweg 12 het vernieuwen van de veranda met aanbouw  Voldoet mits
 10. OOSTERWOLDE Bareldsburglaan 12 het vergroten van de woning  Voldoet + bemonstering
11. OOSTERWOLDE Duistereweg kad.D 2042, 2043,1326,132 etc..  zonnepark Duistereweg  Mee naar Leeuwarden
12. OOSTERWOLDE Poorthof 3 het verbouwen van een woning  Vooroverleg
13. OOSTERWOLDE Prandinga 5 het plaatsen van een schuur Voldoet + bemonstering

Week 16 d.d. 17 april 2019    

   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Publicatie wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Bijlage wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.