Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Alle Wijtzesweg 2 het vergroten van de woning  
   2. APPELSCHA de Roggeberg 1 27 het bouwen van een berging bij een recreatiewoning  
  3. APPELSCHA Industrieweg thv nr. 11 het plaatsen van een reclamebord  
   4. DONKERBROEK Molenweg 1 het plaatsen van een werktuigenberging  
   5. HAULE Dorpsstraat 31 het vergroten van de woning  
  6. HAULE Tonckensweg 9 het vervangen van de opslagruimte met kalverenhuisvesting  
  7. MAKKINGA Prikkedam 4 het bouwen van een carport met schuur
  8. MAKKINGA Veneburen 4 het bouwen van een kapschuur   
 9. OOSTERWOLDE Stationsstraat 30 het wijzigen van de voorgevel van een winkelpand  
 
Week 25 d.d. 20 juni 2018   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.