Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA De Roggeberg 1 27 het uitbouwen aan de achterzijde van de recreatiewoning

Voldoet niet

   2. HAULERWIJK Meester Zuidemastraat 81 het vergroten van de woning  Voldoet mits
  3. MAKKINGA Kadastraal G 27 het bouwen van twee poldergemalen nabij het bestaande gemaal

Voldoet mits 

  4. OLDEBERKOOP Oosterwoldseweg 74 het bouwen van een loods Voldoet
  5. OOSTERWOLDE Boekhorsterweg 21 het wijzigen van materiaal in eerder aangevraagde vergunning Voldoet niet
  6. OOSTERWOLDE kad. D 2202, 2203, 2204 I 129, 131 t/m 134, 141, 142, 144 het vergroten van een zonnepark Mee naar Leeuwarden
  7. OOSTERWOLDE Kringgreppelstraat 47 het bouwen van een carport Voldoet niet
  8. OOSTERWOLDE Trambaan 6 en 7 het wijzigen van de ramen van het penthouse Voldoet mits
  9. OOSTERWOLDE Veengang 20 het aanbrengen van het logo "Oosterwolde Wonen"

Voldoet niet

10. WASKEMEER P.W. Janssenweg 5 het vervangen van het woonwinkelpand met werkplaats door een te bouwen woning met werkplaats Voldoet
11. DONKERBROEK Kadastraal E 937 het bouwen van een fietstunnel
12. DONKERBROEK Kadastraal E 785 het realiseren van een onderdoorgang tbv de verdubbeling N381
13. MAKKINGA Drie Tolhekken kadastraal G 1090 het bouwen van een viaduct tbv de verdubbeling N381
14. DONKERBROEK Kadastraal D 948,945, 1000,929 het bouwen  van een fietstunnel tbv de verdubbeling N381
15. DONKERBROEK Kadastraal E 267,656,975 Makkinga G 508 het bouwen van een brug en vlonder tbv herinrichting N381

Week 41 d.d. 10 oktober 2018    

   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Publicatie wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Bijlage wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.