Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. ELSLOO Tronde 4 het bouwen van een loods  Voldoet
   2. HAULERWIJK Hoofdweg-boven 82 het vergroten van de woning  Voldoet mits
   3. LANGEDIJKE De Weidedijk 40 het vervangen van de gevelbekleding  Teruggetrokken
   4. OLDEBERKOOP Schuinpad 42 het plaatsen van een aanbouw aan de woning  Vooroverleg
   5. OLDEBERKOOP Schuinpad 45 het vergroten van de woning  Voldoet
  6. OOSTERWOLDE De Knolle 1 het vergroten van de schuur Voldoet
  7. OOSTERWOLDE Duistereweg 28 het verbouwen van een berging  Voldoet + opmerking
  8. OOSTERWOLDE 't Oost 13-15 de nieuwbouw van een casco-supermarkt  Voldoet niet
  9. OOSTERWOLDE Trambaan 1 het plaatsen van handelsreclame  Voldoet
 10. OOSTERWOLDE Westermaad 44 het vernieuwen van kozijnen van de woning  Vooroverleg
 11. WASKEMEER Leidijk 1 het plaatsen van een telecommast  Voldoet
 12. WASKEMEER Oude Wijk 24 het vergroten van de woning  Vooroverleg
         
Week 15 d.d.  11 april  2018   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota. De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.