Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de even weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

 1. APPELSCHA Van Emstweg 2 het verbouwen van de woning Voldoet + opmerking
2. APPELSCHA Wester Es 50 het bouwen van een carport  Vooroverleg
3. ELSLOO Kavel 4 het bouwen van een woning  Vooroverleg
4. DONKERBROEK Oude Tramweg 8 het verlengen van de loods  Voldoet
5. DONKERBROEK 't West 28 her bouwen van een schuur  Voldoet mits
6. OLDEBERKOOP Oosterwoldseweg 51 het verlengen van een woning  Voldoet + opmerking
7. OOSTERWOLDE Laak 20 het plaatsen van een raamkozijn Voldoet mits
8. OOSTERWOLDE Laak 47 het vergroten van een dakkapel  Vooroverleg
9. OOSTERWOLDE Rijweg 59 het bouwen van een garage-stalling  Voldoet niet
10. WASKEMEER Compagnonsweg 32 het vernieuwen dak en isoleren woning  Voldoet mits
       

Week 24  d.d. 12 juni 2019    

   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Publicatie wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Bijlage wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.