Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Wester Es 48 het bouwen van een woning  Vooroverleg
  2. DONKERBROEK 't West 5 het bouwen van een paardenstal  Vooroverleg
  3. FOCHTELOO Zuideinde 5C het plaatsen van twee lichtmasten  Voldoet
  4. HAULE Dorpsstraat 67A het plaatsen van een dakkapel Voldoet mits
  5. HAULERWIJK Eikensingel 27 het vergroten van de woning Voldoet mits 
 6. HAULERWIJK Norgerweg 1 het vergroten van het café met een serre Voldoet mits
 7. HAULERWIJK Norgerweg 37 het verbouwen van de woning Vooroverleg 
  8. LANGEDIJKE Meester van der Waldijk 18 het bouwen van een woning met bijgebouw Vooroverleg
  9. OLDEBERKOOP Schuipad 42 het vergroten van de woning met een aanbouw Voldoet + opmerking 
 10. OOSTERWOLDE Johannes Koenesweg 10 het bouwen van ene nieuwe schuur Voldoet
11. OOSTERWOLDE Prandinga 42a sectie 2164 het bouwen van een woning

Vooroverleg

12. OOSTERWOLDE Venekoten 16B het herbouwen van een berging Voldoet

Week 8 d.d.   20 februari 2019    

   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Publicatie wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Bijlage wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.