Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Industrieweg 11D het vergroten van de loods Voldoet
   2. APPELSCHA Oude Willem 1 het isoleren van de gevel van de woning Voldoet
   3. APPELSCHA Vaart Nz 39 het vergroten van de woning  Vooroverleg
   4. ELSLOO Kloosterheerd 4 het bouwen van een woning  Vooroverleg
   5. ELSLOO Kloosterheerd 7,7a,8,8a het bouwen van twee onder één woningen  Vooroverleg
  6. HAULE Zwetteweg 8 het bouwen van een loods Voldoet
  7. HAULERWIJK Meidoornlaan 12 het bouwen van een schapen-/tuinhok Teruggetrokken
  8. HAULERWIJK Sl. de Bruïneweg 57 het verbouwen van de woning Voldoet
  9. OLDEBERKOOP Wolvegasterweg 43 het bouwen van een zwembadruimte

Vooroverleg

 10. OOSTERWOLDE Buurstede 7 het bouwen van een bedrijfspand Voldoet + opm.
 11. WASKEMEER Kruisweg 32 het bouwen van een nieuwe loods Vooroverleg
Week 7 d.d.  14 februari 2018   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota (10,6 MB).

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.