Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Boerestreek kad.C 7133 het wijzigen van de locatie van een Mader-beeld Voldoet
   2. DONKERBROEK Posthuisweg 14 en 16 het bouwen van een twee onder een kap woning Voldoet mits
   3. FOCHTELOO Zuideinde 43 het verbouwen van de woning  Voldoet + bemonstering
   4. HAULERWIJK Berkenweg 26B het plaatsen van een podium en omheining tbv een honden uitlaatweide  Tussenoverleg
   5. HAULERWIJK Kerkstraat 19A het plaatsen van heat pipe solar collectoren  Voldoet
  6. HAULERWIJK Meidoornleen 36 het bouwen van een woning  Voldoet mits
  7. MAKKINGA Bûterheideveld 19A het bouwen van een vleeskuikenstal en een loods  Voldoet
  8. OLDEBERKOOP Heerenveenseweg 3 het bouwen van een overkapping tussen twee loodsen  Vooroverleg
  9. OLDEBERKOOP Willinge Prinsstraat 18C het plaatsen van een multifunctionele pannakooi en een overkapping in de vorm van een zeecontainer  Voldoet + opmerking
 10. OLDEBERKOOP Wolvegasterweg 44 het bouwen van een woning  Vooroverleg
 11. OOSTERWOLDE Dorprichterstraat 127 het vervangen van de kozijnen en het wijzigen van de gevels  Voldoet mits
         
         
Week 43 d.d. 25 oktober 2017   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota. Deze kunt u in 3 delen downloaden: