Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA Boereveen 2 het vergroten van de luifel naast de woning Vooroverleg
   2. APPELSCHA Vaart Nz 13 het verwijderen asbesthoudende golfplaten en plaatsen nieuwe golfplaten op monumentaal pand   Voldoet
  3. APPELSCHA Wester Es 16 a het veranderen van de voorgevel  Voldoet niet
   4. DONKERBROEK Balkweg 2 het verbouwen van de woning  Voldoet + opmerking
   5. DONKERBROEK Hanestreek 1 het verbouwen van de woonboerderij  Voldoet mits
  6. DONKERBROEK Vaartweg 4 het bouwen van een jongveestal  Voldoet
  7. ELSLOO Kloosterheerd 6 het bouwen van een woning met kantoor Voldoet mits
  8. FOCHTELOO Zuideinde 24 het vergroten van de werktuigenloods  Voldoet
 9. HAULE Haulerdiek 4 het bouwen van een garage-berging  Voldoet
10. HAULERWIJK Leeksterweg 57 het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw  Voldoet mits
11. MAKKINGA Bûterheideveld 28 het bouwen van een ligboxenstal en een bezinkbak  Voldoet
12. OLDEBERKOOP Grietmansstraat 5 het vergroten van de woning  Vooroverleg
13. OOSTERWOLDE Melkweg (kavel 3) het bouwen van een woning  Vooroverleg
14. OOSTERWOLDE Prandinga 1 het plaatsen van een blokhut-carport  Voldoet niet
15. OOSTERWOLDE Stipeplein 4 het bouwen van een winkelpand  Vooroverleg
16. WASKEMEER Meester van Hasseltweg 12 het vergroten van de woning  Vooroverleg
Week 29 d.d.  18 juli 2018   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Publicatie wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Bijlage wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.