Pagina opties

Groter
A A

Welstandscommissie

Heeft u bouwplannen? Deze worden beoordeeld door de Welstandscommissie. Deze brengt advies uit aan het college van B&W, over of uw plan past binnen de omgeving.

De Welstandscommissie is onafhankelijk en bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.

Uw plan laten beoordelen

De commissie vergadert iedere woensdag in de oneven weken. De zitting begint om 13.30 uur en is openbaar.

Wilt u uw plan laten beoordelen? Zorg dat het uiterlijk vrijdag de week vóór de vergadering bij ons binnen is. Dan toetsen wij het aan het bestemmingsplan; uw plan komt alléén ter tafel als het in lijn is met het bestemmingsplan.

Wilt u bij de vergadering zijn? Dit kunt u aangeven op de formulieren.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt uw bouwplan op de volgende onderdelen:

  • Situering van het gebouw
  • De massa en vorm
  • De detaillering

Mogelijke uitslagen

Over uw plan kan de commissie tot de volgende uitslagen komen:

  • “Voldoet” (uw bouwplan is goedgekeurd)
  • “Voldoet mits” (uw bouwplan moet worden aangepast en is onder die voorwaarde akkoord)
  • “Voldoet niet” (uw bouwplan is afgekeurd)

Uitslagen behandelde plannen

Hieronder vindt u de adviezen over de recentste plannen.

Tabel: agenda/uitslag beoordeling bouwplannen

Nr.:

Plaats:

Locatie:

Omschrijving:

   1. APPELSCHA De Valouwe 7 het wijzigen van de voorgevel van de recreatiewoning  Voldoet
  2. APPELSCHA Menneweg 1 het plaatsen van een dakkapel op een bijgebouw  Voldoet niet
  3. APPELSCHA Zwaai 8 het wijzigen van de voorgevel  Voldoet
  4. ELSLOO Canada 5 het bouwen van een woonhuis  Vooroverleg
  5. MAKKINGA Kadastraal sectie G 27 het bouwen van twee poldergemalen nabij het bestaande gemaal  Voldoet
 6. OLDEBERKOOP Oosterwoldseweg 51 het bouwen van een woning  Mee naar L'warden
 7. OLDEBERKOOP Willinge Prinsstraat 12 het aanbrengen van een open autostalling en tuinmuur  Voldoet
  8. OOSTERWOLDE Hoogengaardelaan 10 het bouwen van een bijgebouw  Voldoet
  9. Ooosterwolde/Makkinga

Kad. D 2202,2203,2204,

I 129,131t/m134,141,142, 144

het uitbreiden van het zonnepark  Voldoet + opmerking
10. OOSTERWOLDE Westermaad 44 het vernieuwen van een gevelbekleding  Voldoet
11. OOSTERWOLDE Wrongel 49 het bouwen van een woning  Vooroverleg
12. WASKEMEER Oude Wijk 24 het vergroten van de woning  Voldoet mits

Week 49 d.d.   7 december 2018    

   

De schriftelijke adviezen voor deze plannen kunt u onderaan de pagina downloaden. 

Welstandscriteria

De welstandscriteria vindt u in de Welstandsnota, De kaarten van de welstandsgebieden vindt u in een apart document.

Wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Publicatie wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Bijlage wijziging gemeentelijke Welstandsnota

Vakantie Welstandscommissie

De Welstandscommissie is op vakantie van 31 juli tot en met 25 augustus. U kunt uw plan dan opsturen naar de provinciale Welstandscommissie in Leeuwarden voor een advies. U kunt daar op afspraak bij zijn.