Pagina opties

Groter
A A

Woonplan 2011-2020

Wat is een Woonplan?

Een woonplan is een beleidsstuk waarin de raad doelstellingen en uitgangspunten vastlegt over:

  • het aantal woningen;
  • het soort woningen: koop, huur, welke prijscategorieën, voor welke doelgroepen (zoals senioren, starters), vrijstaande, twee-onder-een-kap, rijenwoningen, appartementen en dergelijke;
  • waar wordt gebouwd: in welke dorpen, binnen de dorpen (inbreidingslocaties)  of op uitbreidingslocaties.

Een woonplan wordt gemaakt voor een lange termijn, ten minste 5 jaar. Het nieuwe Woonplan van Ooststellingwerf loopt tot 2020. Om de drie tot vijf jaar wordt een woonplan bijgesteld, omdat de omstandigheden zich in de loop van de tijd steeds wijzigen. Hieronder kunt u het Woonplan raadplegen.

Waarom een Woonplan?

De raad van Ooststellingwerf wil dat het aantal inwoners tot 2020 stabiel blijft. Dan moeten er ongeveer 26.400 mensen in Ooststellingwerf wonen. Dat is de hoofddoelstelling van het nieuwe woonplan dat de raad op 19 april 2011 heeft vastgesteld. Om dit doel te bereiken, biedt de gemeente medewerking en ruimte aan een uitbreiding van het aantal woningen met minimaal 530 en maximaal 770 woningen. Gemiddeld per jaar komt dat neer op 50-75 woningen.

De gemeente baseert zich in het woonplan op de laatste prognoses van de provincie en van het bureau Primos over de bevolkingsontwikkeling en de woningbehoefte.

Doelstellingen

Naast de hoofddoelstelling om ruimte te bieden aan hetzelfde aantal inwoners als nu, heeft het woonplan nog andere doelstellingen. Dat zijn de bouw van seniorenwoningen, betaalbare woningen, sociale huur- en koopwoningen, starterswoningen, bouwen voor strategische projecten en voor economische en recreatieve ontwikkelingen. Ook zijn er doelstellingen voor bouwen op inbreidings- en uitbreidingslocaties en voor duurzaam bouwen.

Uitvoeringsprogramma

Een belangrijk uitgangspunt in het woonplan is de concentratie van woningbouw in de drie grootste dorpen. In Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk komt ruimte voor in totaal 385-550 woningen. De resterende 145-220 woningen worden verdeeld over de kleinere dorpen voor zover er in die dorpen woningbouw plaats vindt. Burgemeester en wethouders maken bouwplannen per dorp in overleg met de plaatselijke belangen. Dat wordt het "uitvoeringsprogramma".