De buitendienst van de gemeente Ooststellingwerf ruimt het blad in de openbare ruimte op de volgende manier op:

  • De buitendienst ruimt het blad op wat op grasvelden en grasbermen in de bebouwde kom ligt.
  • Het blad in de beplanting laten we zoveel mogelijk liggen.
  • In de openbare ruimte wordt het blad door de buitendienst op bulten geblazen en vervolgens opgehaald. Dit opgeruimde blad wordt gecomposteerd.
  • Blad dat inwoners uit eigen tuinen opruimen en bij het andere blad in de openbare ruimte brengen, wordt mits er geen takken en ander afval inzit ook afgevoerd.
  • Bladkorven plaatsen we niet. Bladkorven trekken ook ander groenafval aan zoals takken, restanten van éénjarige planten e.d. Daarnaast zijn in het voorjaar de locaties waar bladkorven hebben gestaan nog steeds zichtbaar door verstikking van het gras door de aanwezigheid van blad in de korven.

Planning:

Op de volgende dagen halen we het blad binnen de bebouwde kom op:

  • Maandag: Appelscha
  • Dinsdag: Haulerwijk, Waskemeer, Donkerbroek
  • Woensdag: Makkinga, Elsloo, Oldeberkoop
  • Donderdag: Oosterwolde
  • Vrijdag: Oosterwolde

Wanneer het blad in de bebouwde kom is opgeruimd wordt ook het blad in het buitengebied verwijderd.