Hoe ruimt de gemeente bladafval op?

Tot ongeveer halverwege december doet de gemeente elke week een ronde door de dorpen om bladafval op te halen. Het blad in de beplanting laten we zoveel mogelijk liggen. Wij blazen de bladeren op bulten, die we vervolgens ophalen met een zuiginstallatie. Dit opgeruimde blad wordt gecomposteerd.

Wilt u dat we ook uw bladafval ophalen? Leg uw bladeren dan in de bermen, maar niet rondom of tegen een boom. Want dan kan onze zuiginstallatie er niet goed bij. Zorg ervoor dat er geen ander groenafval (zoals takken, tuingrond) bij zit. Grof tuinafval kunt u wel (gratis) naar de milieustraat brengen. 

Op de volgende dagen halen we het blad binnen de bebouwde kom en het buitengebied op:

  • Maandag: Appelscha
  • Dinsdag: Haulerwijk, Waskemeer, Donkerbroek
  • Woensdag: Makkinga, Elsloo, Oldeberkoop
  • Donderdag: Oosterwolde
  • Vrijdag: Oosterwolde

Komen er bladkorfen?

Nee, bladkorven plaatsen we niet. Daar hebben we verschillende redenen voor. Zo trekken bladkorven ook ander groenafval aan zoals takken, restanten van éénjarige planten. Ook is het technisch niet mogelijk om de bladeren op te zuigen met onze zuiginstallatie. Daarnaast zijn in het voorjaar de locaties waar bladkorven hebben gestaan nog steeds zichtbaar door verstikking van het gras door de aanwezigheid van blad in de korven.

Waar kan ik gladde wegen door bladeren melden?

Meldingen over wegen die glad zijn door blad kunt u melden via www.verbeterdebuurt.nl of via de Verbeterdebuurt-app.