Vanwege het verrichten van rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de nieuwe wijk Klein Appelscha wordt de Boerestreek van 2  t/m 6 september gestremd voor doorgaand verkeer.

De stremming is ter hoogte van de toegang naar de parkeerplaatsen ten noorden van het de Boerestreek nr 7 (De Appelschasche Hof).

De omleidingsroute wordt middels bebording aangegeven.

De duur van de stremmingen is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Derk Kuiper van de Anteagroup, bereikbaar via telefoonnummer 06 51615750 of e-mail Derk.Kuiper@Anteagroup.com