De gemeente Ooststellingwerf helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de gevolgen van de coronacrisis te herstellen. Het Rijk stelde hiervoor geld beschikbaar. Een deel van dit geld is gebruikt op verschillende vlakken, zoals de cadeaukaarten voor jongeren en in de dorpen komen er verschillende acties om gezondheid te bevorderen. Het geld dat over is, houdt het college van B&W beschikbaar voor toekomstige vragen en behoeften in de maatschappij als gevolg van corona. Elke maand kijkt het college of het nodig is om maatregelen te nemen of welke aanvragen voor noodsteun zijn binnengekomen. 

Maatschappelijke organisaties

Een aantal maatschappelijke organisaties in Ooststellingwerf krijgt nu ook geld om de coronagevolgen op te vangen. Deze organisaties deden een aanvraag voor financiële ondersteuning. Ook andere organisaties, instellingen en verenigingen die in de problemen dreigen te komen door corona kunnen zich melden.  Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor eenmalige compensatie. Ondernemers kunnen bij zorgen of vragen over hun (financiële) situatie door corona contact zoeken met het Ondernemersloket. Inwoners die zich zorgen om de (financiële) situatie thuis of iemand uit de omgeving kunnen terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. 

Informatie