De concept woon(zorg)visie Ooststellingwerf ligt vanaf 20 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 ter inzage. U kunt de concept woon(zorg)visie inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.