Als je een goed idee hebt om de leefbaarheid in je dorp te verbeteren, dan kan je van 6 september 2021 tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipfûns. De belangrijkste voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in jouw wijk of dorp. De projectadviseurs van Streekwurk Zuidwest-Fryslân zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op de website van de provincie Fryslân