Belangrijkste wijzigingen vanaf 15 december 2019

Op 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling van Arriva in Fryslân in. De nieuwe dienstregeling 2020 is in hoofdlijnen een continuering van de ingezette stappen van de afgelopen jaren. Wel zijn er tal van aanpassingen. De aanpassingen zijn het gevolg van:

 • Wensen en opmerkingen van reizigers;
 • Aanpassingen van rijtijden vanwege gewijzigde infrastructuur en gewijzigde snelheidsregimes, congestie of juist betere doorstroming;
 • Wens om de kostendekkingsgraad te verbeteren;
 • Extra inzet op de Qliner tussen Heerenveen en Groningen;
 • Werkzaamheden op en aan de Afsluitdijk die tot en met 2022 zorgen voor een behoorlijk langere reistijd;
 • Toekomst bestendig maken van het openbaar vervoer in de daluren in Zuidoost Fryslân;
 • Waar mogelijk versnellen van routes.

In Zuidoost Fryslân wordt de inzet van de belbus gewijzigd. De wijziging bestaat uit twee elementen:

 • De goed benutte belbus trajecten worden omgezet in lijntaxi, te herkennen aan een 500 nummer. Reizigers hoeven niet meer te reserveren, de uitvoering is met een duidelijk herkenbare 8-persoons taxibus;
 • De minder goed benutte belbus trajecten blijven rijden als belbus maar vaak wel op een verkort traject aansluitend op de bus of lijntaxi. Samenloop met reguliere buslijnen of lijntaxi’s wordt voorkomen. De belbus lijnen zijn te herkennen aan een 200 nummer.

Belangrijkste wijzigingen per lijn in de gemeente Ooststellingwerf:

Lijn 14 Leeuwarden via Drachten, Oosterwolde en Veenhuizen naar Assen

Op zondag eindigen/beginnen alle busritten in Oosterwolde. Belbus 14 (Assen-Veenhuizen-Oosterwolde) vervalt en wordt vervangen door lijntaxi 584.

Lijn 116/216/516 Oosterwolde via Oldeberkoop naar Wolvega

Tijdens de vakanties wordt overdag de belbus vervangen door vaste ritten op de lijntaxi tussen Wolvega en Oosterwolde.

Lijn 17/217/517 Oosterwolde via Noordwolde en Wolvega naar Heerenveen

Op zaterdag worden alle vaste busritten vervangen door vaste lijntaxi ritten. Evenzo worden gedurende de avonduren en op zondag de belbusritten tussen Noordwolde en Wolvega vervangen door vaste lijntaxi ritten.

Lijn 19 Steenwijk via Noordwolde naar Oldeberkoop/Wolvega en Gorredijk/Drachten

Lijn 19 wordt ingekort tot het traject Steenwijk-Gorredijk. In Gorredijk sluiten de ritten aan op lijn 20/21 naar zowel Drachten als Heerenveen.

Lijn 84 Heerenveen via Drachten en Haulerwijk naar Assen

Lijn 84 wordt gesplitst in twee lijnen:

 • Lijn 23 van Heerenveen naar Drachten Transferium;
 • Lijn 84 van Drachten Transferium via Haulerwijk naar Assen.

 

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen zie www.arriva.nl