De buitendienst van de gemeente Ooststellingwerf haalt geen kadavers meer op. De dierenambulance doet dit nu voor de gemeente. Vind je een dood dier langs de weg, in het water of op een andere plek binnen de gemeente? Bel dan de dierenambulance de Wouden (06 20454312). Vind je een dood dier in het water en buiten de bebouwde kom? Waarschuw dan het waterschap (058 292 2222). Kijk voor meer informatie op onze website