Gaat u scheiden? Dan moet dat altijd via de rechter.

Beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? Dan is een rechter alleen nodig als:

  • U het over die beëindiging onderling oneens bent
  • Of als er minderjarige kinderen zijn

In beide gevallen moet u de beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap melden bij de gemeente. Pas na inschrijving in het huwelijksregister van de burgerlijke stand is de ontbinding definitief.

Hoe werkt het?

Voor inschrijving in het huwelijksregister moet de rechter eerst de echtscheiding uitspreken. Als geen beroep meer mogelijk is tegen de uitspraak, zal uw advocaat die melden bij de gemeente waar u bent getrouwd. Dit moet binnen 6 maanden na de uitspraak. Uw echtscheiding wordt dan ingeschreven in het huwelijksregister.

Regelt u de melding zelf?

Neem dan het volgende mee:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig. (Deze verklaring  is niet nodig wanneer beide ex-echtgenoten de inschrijving verzoeken.)

Einde partnerschap melden bij de gemeente

Zijn u en uw partner het eens over beëindiging van uw geregistreerd partnerschap én zijn er géén minderjarige kinderen? Dan kunt u een overeenkomst laten opstellen door een notaris of advocaat.

Nadat u beiden én de notaris/advocaat de overeenkomst hebben ondertekend, kunt u het bij ons melden. Dit moet binnen 3 maanden. Neem de overeenkomst mee.

Is een rechter nodig om het partnerschap te ontbinden? Dan geldt dezelfde informatie als bij echtscheiding (zie hierboven).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactcentrum